Ács város honlapja

Hírek


2016.03.22.
Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosíthatja továbbá, azon általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Ács városban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) az EUREST étkezőjében (2941 Ács, Fő utca 100) 12-13 óráig helyben fogyasztással vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 18.
A formanyomtatvány beszerezhető:
· Ácsi Polgármesteri Hivatal Ügyfél tájékoztató helyisége (2941 Ács Gyár utca 23. földszint),
· Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ (2941 Ács Gyár utca 23.),
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben az Ácsi Polgármesteri Hivatalban (földszint Bérci Zsanett Diána ügyintézőnél), valamint postai úton (2941 Ács, Gyár utca 23..) lehetséges.
Ácsi Polgármesteri Hivatal2016.03.25.
Húsvéti programok