Ács város honlapjaKedvezményezett neve: Ács Város Önkormányzata

Projekt címe: ÁCS kerékpárút fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00002
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.15.
A támogatás összege: 203 520 635 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt önállóan támogatható tevékenységei közül kiemelt jelentőségű az Ács várost átszelő 8151. sz. összekötő út (Fő utca) városközponti szakaszán található kerékpársáv folytatólagos tovább építése. A településen az országos közút ezen szakasza rendelkezik a legnagyobb gépjármű forgalmi terheléssel, a 2014 évben az országos közutakon elvégzett keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok alapján az átlagos napi forgalom 5926 jármű/nap volt. A városban a kisalföldi elhelyezkedésből következő kis szintkülönbségek miatt is jelentős a kerékpáros forgalom részaránya. A projekt részeként a Fő utcában jelenleg az Igmándi út – Perger köz közötti mintegy 460 m hosszú szakaszon meglévő kerékpársáv további mintegy 300 méterrel kerül meghosszabbításra a Zúgó utca és a Perger köz között. A kerékpársáv helyigényének biztosítása céljából a 8151. sz. összekötő út burkolata az érintett szakaszon (1+050 - 1+340 km szelvények között) szélesítést igényel. A szélesítés a csapadékvíz-elvezetési igényekkel összhangban, kiemelt szegélyes lehatárolás figyelembe vételétel kerül megvalósításra. Mindezek alapján a jelenleg kb. 6.0 m szélességű burkolat – a tervezési osztálynak megfelelő 2x3.0 m forgalmi sáv szélesség, 2x1.50 m kerékpársáv és a szegély melletti 2x0.25m oldalakadály távolság biztosításával – 9.0 m alapszélességű lesz. A szélesítéssel együtt az országos közút burkolata új kopóréteget kap a szakaszon. További kerékpárbarát fejlesztési elem, hogy a beavatkozási szakaszon valamennyi meglévő, nem megfelelően használható kerékpártámasz lecserélésre kerül a megfelelő férőhelyet biztosító új „U” alakú támaszokkal. A fejlesztés valamennyi közlekedésben résztvevő fél igényeinek figyelembe vételével kerül megvalósításra. Felújításra kerülnek az útszakaszra eső, sok helyen elégtelen szélességű, rossz állapotú beton burkolattal rendelkező járdaszakaszok a közút mindkét oldalán. A gyalogos forgalom biztonságának növelése érdekében a Fő utca Gyár utcai valamint Posta közi csatlakozásainál új kijelölt gyalogos átkelőhelyek kerülnek létesítésre a szükséges járdakapcsolatok kiépítésével. Ezen kívül több helyen új járdaszakaszok létesülnek a jelenleg hiányzó kapcsolatok biztosítása céljából. A járdák burkolata térkőből készül, taktilis burkolatai elemek alkalmazásával. A projekt részeként az útszakaszra eső autóbusz megállóhely pár esetében új bazaltbeton burkolatú buszöblök létesülnek, új utcabútorok, váróépületek kerülnek elhelyezésre. Megoldásra kerül továbbá az útszakaszra jellemző parkolási probléma is, egyrészt a közút két oldalán elhelyezésre kerülő párhuzamos vagy 45°-os elrendezésű parkolókkal, másrészt a Gyár utca csatlakozásával szemben létesített kettő parkolótömbbel. A közvetlenül a kerékpársáv mellé kerülő párhuzamos parkolók mentén az ajtónyitás miatt szükséges biztonsági sáv kiépítésre kerül. Az összesen kiépítésre ill. felújításra kerülő 47 db férőhelyből 2 db a mozgásukban korlátozottak részére kerül kialakításra. A parkolók kiselemes betonkő burkolatot kapnak. A gépjármű forgalmi igényeket szolgálja fentieken túl az útterületet határoló jellemzően családi házas ingatlanok, ill. intézmények, kereskedelmi/ szolgáltató létesítmények kapubehajtóinak egységes, rendezett módon, térkőburkolattal történő kiépítése.

Fotódokumentáció Galéria
Képek a munkák 25%-os készültségéről
Megnyitás
Képek a munkálatok 50%-os készültségéről
Megnyitás
Képek a 75%-os készültségről
Megnyitás
Képek a munkák 100%-os készültség után
Megnyitás