Ács város honlapja
Felvitel dátuma:

Határido:

Pályázat címe:


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Önkormányzatunk 2023. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati lehetőséget a településünkön lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vehetik igénybe.
A pályázat benyújtásának módjáról, feltételeiről a https://emet.gov.hu linken tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pályázatukat 2023. október 03. napjától 2023. november 3. napjáig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, a pályázati kiírásban szereplő formában, a megadott, kötelező mellékletek csatolásával
Kérem, minél többen éljenek a pályázat adta lehetőséggel, s váljanak Bursa-ösztöndíjassá!
Vissza