Ács város honlapja

RendeletekA Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati RendelettáraRendelet keresése:

Szó a címben

Kibocsátás éve

Rendelet száma

Ha nem óhajt keresni, a típusa, a száma és a címe alapján közvetlenül kiválaszthatja a rendeletet:

Egyéb önkormányzati:

1.20/2023(IX.29.)önkormányzati rendelet: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
2.8/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogozásáról
3.7/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: Ács Város címeréről és zászlajáról
4.6/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: Kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
5.4/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2022.(III.18.) önk. rendelet módosításáról
6.12/2022(VI.01.)önkormányzati rendelet: A közterületi térfigyelő kamera rendszerről
7.10/2022(III.18.)önkormányzati rendelet: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet ÚJ
8.5/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: az egészségügyi ellátásról és körzeteinek kialakításáról
9.15/2021(VI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2006. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (napelempark)
10.14/2021(V.19.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
11.12/2021(IV.29.)önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 20/2019. (VI.21. önk.-i rendelet módosításáról
12.4/2021(II.16.)önkormányzati rendelet: Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól rendelet módosításáról
13.24/2020(XI.24.)önkormányzati rendelet: Ácsért Díj rendelet módosítása
14.Hatályon kívül! 16/2020(VIII.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(VIII.27.)sz. önkormányzati rendelete az Ács Város Díszpolgára, valamint az Ács Városért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről 29/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
15.Hatályon kívül! 7/2020(V.04.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Polgármesterének 7/2020(V.04.) sz. önk.rendelete a piac 65.év feletti személyek által történő látogatási idősávjának meghatározásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
16.6/2020(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(IV.27.) önkormányzati rendelete a piac. 65. év feletti személyek által történő látogatási idősávjának meghatározásáról
17.1/2020(I.24.)önkormányzati rendelet: A helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról
18.31/2019(XI.15.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2019.(XI.15.)önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról
19.23/2019(VI.21.)önkormányzati rendelet: Önkormányzat rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról
20.22/2019(VI.21.)önkormányzati rendelet: önkormányzati rendelet: az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
21.17/2019(V.31)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról és mezőőri járulékról
22.12/2019(IV.25)önkormányzati rendelet: A helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról
23.6/2019(II.27.)önkormányzati rendelet: A helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról
24.20/2018(XII.13.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018.(XII.13.)önkormányzati rendelete A helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról
25.15/2018(VIII.28.)önkormányzati rendelet: A településkép védelméről
26.Hatályon kívül! 14/2018(VIII.28.)önkormányzati rendelet: A településkép védelméről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
27.12/2018(VII.17.)önkormányzati rendelet: A településkép védelméről
28.11/2018(VI.28.)önkormányzati rendelet: „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról”
29.7/2018(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról
30.6/2018(V.04)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
31.14/2017(VII.27.)önkormányzati rendelet: település fejlesztéssel, település rendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
32.11/2017(V.31.)önkormányzati rendelet: A Partnerségi Egyeztetés Szabályairól
33.8/2016(VII.09.)önkormányzati rendelet:
34.8/2015(IV.28.)önkormányzati rendelet: 8/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondolkodást nyújtó ellátások térítési díjának és az étkezési nyersanyagnormák megállapításáról EGYSÉGES SZERKEZET
35.29/2012(VIII.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012(VIII.30.)sz. önkormányzati rendelete ÁCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA, VALAMINT AZ ÁCS VÁROSÉRT DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL EGYSÉGES SZERKEZET
36.22/2009(IX.25.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről EGYSÉGES SZERKEZET
37.21/2007(IX.10.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2007.(IX.04.)A kitűntető díj alapításáról és adományozásáról szóló 3/1994. (II.21.) rendelet módosítása
38.18/2007(IX.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2007. (VIII.23.) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003. (V.29.) sz. rendelet módosításáról
39.12/2007(V.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.)A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 27/2001. (XI.01.) sz. rendelet módosítása
40.12/2006(V.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 12/2006.(V.25.)sz. rendelete Az egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/1998.(IX.28.)sz. rendelet módosításáról.
41.5/2006(03.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2006.(III.23.)sz. rendelete az állattartásról szóló 16/2005.(VII.30.)sz. rendelet módosításáról.
42.28/2005(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 28/2005.(XII.15.)sz. Önkormányzati rendelete az ívóvízellátási és szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.)sz. Önkormáyzati rndelet módosításáról.
43.26/2005(XI.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 26/2005.(XI.24.)sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
44.21/2005(XI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2005.(X.27.)sz. rendelete az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről.
45.33/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkrományzati képviselő-testületének 33/2004.(XII.16.)sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
46.29/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2004.(XII.16.)sz. önkormányzat rendelete a mezőőri őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséről szóló 29/2000.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról.
47.7/2004(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 7/2004.(II.12.)sz. rendelete a menetrend szerinti autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
48.2/2004(I.26.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2004.(II.22.)sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 9/2003.(V.29.)sz. rendelet módosítása.
49.32/2003(XII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 33/2003.(XII.18.)sz. rendelete a mezőőri őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséről szóló 29/2000.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról.
50.26/2003(XII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testület 26/2003.(XI.27.)sz. rendelete a hatályon kívül helyezett rendeletekről.
51.25/2003(XII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2003.(XI.27.)sz. rendelete a parkolás szabályozásáról.
52.22/2003(IX.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányati Képviselő-testületének 22/2003.(IX.25.)sz. rendelete egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/1998(IX.28.)sz. önkormányzati rendelet módosítása.
53.19/2003()önkormányzati rendelet:
54.18/2003(IX.01.)önkormányzati rendelet:
55.14/2003(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 14/2003(V.29.)sz. rendelete egyes kituntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/1998(IX.28.)sz. rendelet módosításáról.
56.9/2003(VI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 9/2003.(V.29.)sz. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról.
57.24/2002(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 24/2002.(IX.24.)sz. rendelete egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/1998.(IX.28.)sz. rendelet módsítása.
58.20/2002(IX.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 20/2002.(VIII.29.)sz. rendelete a közbeszerzési eljárások helyi szabályozásáról szóló 3/2002.(I.24.)sz. rendelet módosítása.
59.12/2002(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 12/2002.(V.27.)sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 24/2000.(IX.28.)sz. rendelet módosítása.
60.3/2002(I.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2002.(I.24.)sz. rendelete a közbeszerzési eljárások helyi szabályozásáról.
61.2/2002(I.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2002.(I.24.)sz. rendelete a sportról.
62.31/2001(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 31/2001.(XII.17.)sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. rendelet módosításáról.
63.27/2001(XI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 27/2001(XI.01.)sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról.
64.9/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 9/2001.(II.15.)A mezőőri őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséről szóló 29/2000.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról
65.29/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2000.(XII.14.)A mezőőri őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséről
66.24/2000(IX.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 24/2000.(IX.28.)A temetőkről és a temetkezésről
67.21/2000(VIII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2000. (VIII.22.)Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2000. (V.25.) Önk. sz . rendelet hatályon kívül helyezéséről
68.14/2000(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 14/2000. (V.25.)Egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásunk rendjéről szóló 14/1998. (IX.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
69.13/2000(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 13/2000. (V.25.)Az állattartásról
70.24/0()önkormányzati rendelet:
71.9/0()önkormányzati rendelet:
72.0/0()önkormányzati rendelet:


Gazdálkodással összefügg? rendeletek:

1.10/2023(III.31.)önkormányzati rendelet: A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


Hulladékgazdálkodással összefügg? rendeletek::

1.18/2023(VI.22.)önkormányzati rendelet: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2020. (IX.24) önkormányzati rendelet módosításáról


Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés:

1.11/2014(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(V.01.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,elszállítására,ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatásáról
2.10/2013(III.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről szóló 7/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.33/2012(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete az ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002. (XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
4.8/2012(II.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.30/2010(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Az ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.) önkormányzati rendelet rendelet módosításáról
6.25/2009(XII.11.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2009 (XII.11.) számú kt. rendelete Az ivóvízellátási,szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002. (XII.12.) Sz. kt. rendelet módosításáról.
7.11/2009(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati-testületének 11/2009. (V.29.) Önk. rendelete a közművesítési hozzájárulásról.
8.26/2008(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő- testületének 26/2008.(XII.12.) számú rendelete Az ivóvízelletási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002 (XII.12.)sz. Önk. rendelet módosításáról.
9.25/2007(XII.18.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2007.(XII.13.)sz. Önkormányzati rendelete az ivóvízellátási,szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
10.25/2006(XII.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 25/2006(XII.14.)sz. Önkormányzati rendelete az ívóvízellátási,szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 34/2002(XII.12.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
11.33/2004(I.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormáyzati Képviselő-testületének 33/2003.(XII.18.)sz. rendelete az ívóvízellátási,szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
12.24/2004(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2004.(XII.16.)sz. önkormányzati rendelete az ívóvízellátási,szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 34/2002.(XII.12.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
13.15/2004(VI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2004.(VI.24.)sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról,valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről.
14.34/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 34/2002.(XII.12.)sz. rendelete az ívóvízellátási és szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról.
15.29/2001(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2001.(XII.17.)sz. rendelete Ács Nagyközség közigazgatási területén fizetendő víz díjról.
16.5/2001(I.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2001.(I.25.)A szennyvízcsatorna, valamint a szippantott szennyvíz telepi elhelyezésének díjáról
17.26/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 26/2000.(XII.14.)Ács Nagyközség közigazgatási területén fizetendő vízdíjról


Költségvetési:

1.17/2023(V.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
2.16/2023(V.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.3/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
4.24/2022(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önk. 2022. évi költségvetéséről sz. 2/2022.(II.14.) önk. rendelet módosításáról
5.20/2022(X.4.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önk. 2022. évi költségvetéséről sz. 2/2022.(II.14.) önk. rendelet módosításáról
6.13/2022(VI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
7.11/2022(III.18.)önkormányzati rendelet: 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
8.2/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZET 2023.05.29-
9.19/2021(X.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) számú rendeletének módosításáról
10.8/2021(III.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) sz. rendeletének módosításáról
11.5/2021(III.03.)önkormányzati rendelet: a 2/2020.(II.14.) Ács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
12.2/2021(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
13.1/2021(I.21.)önkormányzati rendelet: a 2/2020.(II.14.) Ács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
14.20/2020(X.28.)önkormányzati rendelet: 2/2020.(II.14.) Ács Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
15.14/2020(VIII.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(VIII.27.)sz rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.14.) számú rendelet módosításáról
16.12/2020(VII.03.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
17.11/2020(VII.03.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelete a 3/2019.(II.15.) Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
18.8/2020(V.20)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete a 2/2020.(II.14.) Ács Város Önkormányzatának 2020.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
19.2/2020(II.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
20.32/2019(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 32/2019.(XII.12.)önkormányzati rendelete a 3/2019.(II.15.) Ács Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
21.25/2019(IX.17.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2019. (IX.17.)önkormányzati rendelete a 3/2019.(II.15.) Ács Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
22.Hatályon kívül! 24/2019(VIII.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2019.(VIII.30.)önkormányzati rendelete a 3/2019.(II.15.) Ács Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
23.15/2019(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
24.14/2019(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) számú rendeletének módosításáról
25.8/2019(III.29.)önkormányzati rendelet: 3/2019.(II.15.) számú Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
26.3/2019(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
27.1/2019(II.1.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) számú rendeletének módosításáról
28.17/2018(XI.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) számú rendeletének módosításáról
29.9/2018(VI.29.)önkormányzati rendelet: költségvetési rendelet módosítása
30.2/2018(II.16)önkormányzati rendelet: 2018. évi költségvetésről
31.16/2017(X.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) sz. rendeletének módosításáról
32.15/2017(IX.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2/2017. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
33.9/2017(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
34.8/2017(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról
35.5/2017(III.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017(III.31.)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2/2017(II.16.) számú rendeletének módosításáról
36.4/2017(III.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) sz rendeletének módosításáról
37.2/2017(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
38.13/2016(XII.09.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról
39.10/2016(X.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2016.(X.30.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12)számú rendeletének módosításáról
40.8/2016(VII.08.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2016.(VII.08.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12)számú rendeletének módosításáról
41.6/2016(V.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2015. költségvetésének végrehajtásáról
42.5/2016(V.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
43.4/2016(III.3.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016. (III.3.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról
44.3/2016(II.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéseiről
45.19/2015(XI.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról
46.14/2015(IX.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról
47.13/2015(VIII.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról
48.11/2015(V.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének módosításáról
49.10/2015(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról
50.5/2015(III.11.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(III.11.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról
51.5/2015(III.11.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati-Képviselő-testületének 5/2015.(III.11.) nkotmányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
52.2/2015(II.13.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2015. (II.13)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről
53.1/2015(I.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetésvetésének módosításáról
54.1/2015(I.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015(I.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
55.16/2014(IX.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetésének módosításáról
56.13/2014(V.22.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2014.(V.22.)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2014.(V.1.) rendelet módosításáról
57.10/2014(V.1.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2014.(V.1.)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről
58.9/2014(V.1.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9./2014. (V.1.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. költségvetésének végrehajtásáról
59.9/2014(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének )/2014. (V.1) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
60.6/2014(III.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
61.4/2014(II.6.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
62.3/2014(II.05.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
63.22/2013(XI.09.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
64.21/2013(X.4.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III. 8.) sz. Önk. rendelet módosításáról
65.15/2013(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2013. (V.29.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
66.14/2013(V.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (V.16.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
67.11/2013(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11./2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
68.11/2013(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 11./2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
69.7/2013(III.08.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2013. (III.08.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
70.6/2013(III.7.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6./2013. (III.7.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
71.6/2013(III.08.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
72.2/2013(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
73.31/2012(X.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
74.31/2012(X.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
75.31/2012(X.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
76.30/2012()önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
77.27/2012(XVIII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2012. (VII.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
78.16/2012(IV.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16./2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
79.10/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
80.10/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
81.7/2012(II.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
82.6/2012(II.13.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
83.5/2012(II.14)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 2012. évi Költségvetéséről
84.26/2011(XI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
85.25/2011(X.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
86.Hatályon kívül! 4/2011(II:11.)önkormányzati rendelet: ÁCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (II. 11.) számú rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
87.4/2011(II.11.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
88.1/2011(I.28)önkormányzati rendelet: 1/2010. ( I.28.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet módosításáról
89.1/2011(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2011. ( I.28.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet módosításáról
90.34/2010(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 34/2010. ( XII.17.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet módosításáról
91.21/2010(X.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. ( X.29.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését tartalmazó 5/2010.(II.12.) sz. kt. rendelet módosításáról
92.8/2010(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról
93.Hatályon kívül! 5/2010(II.12.)önkormányzati rendelet: ÁCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (II. 12.) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
94.26/2009(XII.11.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testöletének 26./2009. (XII.11.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését tartalmazó I/2009. (II.13.) sz. kt. rendelet módosításáról.
95.24/2009(XXIV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2009 (X.30.) számú kt. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését tartalamazó I/2009. (II.13.) sz kt. rendelet módosításáról.
96.20/2009(VIII.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2009. VIII.28. számú kt. rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetését tartalmazó I/2009. (II.13.) sz. kt. rendelet módosításáról.
97.16/2009(VI.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2009.(VI.26.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését tartalmazó I/2009. (II.13.) sz. kt. rendelet módosításáról.
98.15/2009(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 15/2009. (V.29.) Önk. rendelete Ács Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009 (II.13.) sz. Kt. rendelet módosításáról.
99.14/2009(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 14/2009. (V.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését tartalmazó 1/2009. (II.13.) sz. kt. rendelet módosításáról.
100.Hatályon kívül! 8/2009(IV.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV.29.) számú rendelete Ács Város 2008 évi költségvetésének végrehajtásáról
101.4/2009(III.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 4/20089(III.01.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008. (II.14.) sz. kt. rendelet módosításáról.
102.Hatályon kívül! 1/2009(II.13.)önkormányzati rendelet: ÁCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II. 13.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
103.24/2008(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 24/2008.(XI. 28.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II. 14.) sz. kt. rendelet módosításáról
104.18/2008(IX.25.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2008.(IX.25.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú módosításáról.
105.17/2008(VII.15.)önkormányzati rendelet: ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2008.(VII.10.) számú rendelte az önkorányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú modosításáról.
106.17/2008(VI.15.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2008.(VII.10.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalamzó 3/2008.(II.14.) számú módosításáról.
107.15/2008(VII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 15/2008.(VI.26.) számú rendelete az önkormányzat 2008.évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) számú rendelet módosításáról.
108.13/2008(VI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2008.(VI.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését tartalmazó 3/2008.(II.14.) sz. rendelet módosításáról.
109.12/2008(IV.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008.(IV.24.) sz. rendelete Ács Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról.
110.9/2008(III.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2008.(II.28.)sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.) sz. rendelet módosításáról.
111.4/2008(II.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2008.(II.14.sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
112.Hatályon kívül! 3/2008(II.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város 2008. évi költségvetéséről
113.24/2007(XII.03.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2007.(XI.29.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2007(II.15.)sz. módosításáról.
114.23/2007(XI.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2007(XI.25.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2007(II.15.)sz. módosításáról.
115.22/2007(IX.10.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 22/2007.(IX.04.) sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.)sz. módosításáról.
116.13/2007(VI.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2007(V.24.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2007.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
117.11/2007(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzatának 11/2007(IV.26.)sz. rendelete az önkormányzat 2006.évi költségvetését módosító 4/2006(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
118.9/2007(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 9/2007.(IV.26.)sz. rendelete Ács nagyközség 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról.
119.8/2007(IV.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 8/2007.(III.29.)sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését tartalmazó 4/2007(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
120.4/2007(02.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyözség Önkormányzati képviselő-testületének 4/2007.(II.15.)sz. rendelete az Önkormányzat 2007.évi költségvetéséről.
121.3/2007(II.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Képviselő testületének 3/2007.(II.15.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2006.évi költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
122.26/2006(XII.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2006.(XII.14.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
123.24/2006(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 24/2006.(XI.23.) sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmaző 4/2006(II.14.)sz. módosításáról.
124.23/2006(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2006(XI.23.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. módosításáról.
125.21/2006(IX.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2006.(IX.21.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006(II.14.)sz. módosításáról.
126.19/2006(VIII.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 19/2006.(VIII.24.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
127.16/2006(VII.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 16/2006.(VII.19.)sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat költésgvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
128.13/2006(VII.04.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 13/2006.(VI.29.)sz. Önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. módosításról.
129.9/2006(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség képviselő-testületének 9/2006.(V.27.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 4/2006.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
130.8/2006(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2006.(IV.27.)sz. rendelete Ács Nagyközség 2005.évi költségvetésének végrehajtásáról.
131.7/2006(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2006.(IV.27.)sz. rendelete az önkormányzat költségvetését tartalmazó 6/2005.(II.15.)sz. rendlet módosításáról.
132.4/2006(II.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2006.(II.14.)sz. rendelete egységes szerkezetben az Önkormányzat 2006.évi költségvetésről.
133.3/2006(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2006.(I.26.)sz. rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2005.évi költségvetését tartalmazó 6/2005.(II.15.)sz. rendletének módosításáról.
134.29/2005(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2005.(XII.15.)sz. Önkormányzati rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi költségvetését tartalmazó 6/2005.(II.15.)sz. rendeletének módosításáról.
135.25/2005(XI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2005.(X.27.)sz. önkormányzati rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi költségvetését tartalmazó 6/2005.(II.15.)sz. rendeletének módosításáról.
136.20/2005(X.04.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség képviselő-testületének 20/2005.(IX.29.)sz. rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2005.évi költségvetését tartalmazó 6/2005.(II.15.)sz. rendeletének módosításáról.
137.1/2005(II.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2005.(I.27.)sz. rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2004.évi költségvetését tartalmazó 4/2004.(II.14.)sz. rendeletének módosításáról.
138.35/2004(I.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 35/2003.(XII.23.)sz.rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosítása.
139.25/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 25/2004.(XII.16.)sz. rendelete az Ács Nagyközség önkormányzatának 2004.évi költségvetését tartalmazó 4/2004.(II.14.)sz rendeletének módosításáról.
140.25/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 25/2004.(XII.16.)sz. önkormányzati rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2004. évi költségvetését tartalmazó 4/2004.(II.14.)sz. rendeletének módosításáról.
141.18/2004(VIII.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2004.(VIII.30.)sz rendelete az Ács Nagyközség Önkormányzatának 2004. évi költségvetését tartalmazó 4/2004.(II.14.)sz. rendeletének módosításáról.
142.11/2004(VII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 11/2004.(V.27.)sz. rendelete az 2004. évi költségvetést tartalmazó 4/2004.(II.12.)sz. rendelet módosításáról.
143.9/2004(V.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 9/2004.(IV.29.)sz. rendelete Ács Nagyközség 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról.
144.8/2004(V.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 8/2004.(IV.29.)sz. rendelete a 2004.évi költségvetést tartalmazó 4/2004.(II.12.)sz. rendelet módosításáról.
145.4/2004(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzti képviselő-testületének 4/2004.(II.12.)sz. rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséról.
146.3/2004(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2004.(II.12.)sz. rendelete a 2003.évi költségvetést tartalmazó 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosításáról.
147.28/2003(XII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2003.(XII.18.)sz. rendelete a 2003. évi költségvetést tartalmazó 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosításáról.
148.27/2003(XII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2003.(XI.27.)sz. rendelete a 2003.évi költségvetést tartalmazó 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosításáról.
149.24/2003(XI.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 24/2003.(X.30.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosítása.
150.23/2003(IX.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkrmányzati Képviselő-testületének 23/2003(IX.25.)sz. rendelete az Önkormányzati 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosításáról.
151.21/2003(VIII.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2003.(VIII.28.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosítása.
152.19/2003(IX.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 19/2003.(VIII.28.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosítása.
153.17/2003(VII.21.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2003(VII.17.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003(II.13.)sz. rendelet módosítása.
154.15/2003(VI.23.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 15/2003(VI.19.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről szóló 5/2003.(II.13.)sz. rendelet módosításáról.
155.8/2003(V.05.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2003.(IV.29.)sz. rendelete Ács Nagyközség 2002.évi költségvetésének végrehajtásáról.
156.7/2003(III.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 7/2003(III.27.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
157.Hatályon kívül! 5/2003(II.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2003.(II.13.)sz. rendelete az Önkormányzat 2003.évi költségvetéséről.
158.30/2002(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 30/2002.(XII.17.)sz. rendelete a 2001.évi költségvetésről szóló 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
159.28/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 28/2002.(XII.12.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
160.26/2002(XII.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2002.(XI.28.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002. évi költésgvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
161.25/2002(X.21.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2002.(X.17.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 67/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
162.21/2002(IX.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2002.(VIII.29.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002. évi költésgvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
163.19/2002(IX.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 19/2002.(VIII.29.)sz. rendelete az önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
164.17/2002(VIII.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2002.(VIII.29.)sz. rendelete az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosítása.
165.15/2002(VI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 15/2002(VI.20.)sz. rendelete a 2002.évi költségvetésről szóló7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
166.10/2002(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2002.(IV.25.)sz. rendelete Ács Nagyközség 2001.évi költségvetésének végrehajtásáról.
167.9/2002(V.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzatii képviselő-testületének 9/2002.(IV.28.)sz. rendelete a 2002.évi költsségvetésről szóló 7/2002.(II.14.)sz. rendelet módosításáról.
168.Hatályon kívül! 7/2002(II.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 7/2002.(II.14.)sz. rendelte az Önkormányzat 2002.évi költségvetéséről.
169.1/2002(I.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség önkormányzati képviselő-testületének 1/2002.(I.24.)sz. rendeéete a 2001.évi költségvetésről szóló 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
170.28/2001(XI.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 28/2001.(XI.22.)sz. rendelete a 2001.évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
171.26/2001(X.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 26/2001.(X.25.)sz. rendelete a 2001. évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosítsáról.
172.25/2001(IX.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 25./2001.(IX.27.)sz. rendelete a 2001. évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
173.Hatályon kívül! 24/2001(VII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség önkormányzati-hivatalának 24/2001.(IX.27.)sz. rendelete a 2001.évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
174.Hatályon kívül! 23/2001(VIII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2001(VIII.22.)sz. rendelete az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
175.22/2001(VIII.23.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 22/2001.(VIII.23.)sz. rendelete a 2001. évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
176.21/2001(VI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önormányzati rendelte a 2001. évi költségvetést megállapító 6/2001.(II.15.)sz. rendelet módosításáról.
177.17/2001(V.24.)önkormányzati rendelet: Ács Naygközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2001.(V.24.) A 2001. évi költségvetést megállapító 6/2001. (II.15.) Önk. számú rendelet módosításáról
178.14/2001(III.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 14/2001.(IV.26.) Ács Nagyközség 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
179.Hatályon kívül! 13/2001(IV.26.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 13/2001.(IV.26.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000.(II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
180.6/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 6/2001.(II.15.)Az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről
181.0/2001(I.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2001. (I.25.) A 2000. évi költségvetését megállapító 2/2000.(II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
182.31/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 31/2000. (XII.14.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000.(II.22.) Önk.számú rendelet módosításáról
183.30/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 30/2000. (XII.14.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000. (II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
184.25/2000(X.26.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 25/2000.(X.26.)A 2000.évi költségvetést megállapító 2/2000. (II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
185.20/2000(VIII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 20/2000. (VIII.22.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000. (II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
186.17/2000(VI.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2000.(VI.22.) A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000. (II.22.) Önk.számú rendelet módosításáról
187.16/2000(VI.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 16/2000.(VI.22.) 1999.évi pénzmaradvány felosztásáról
188.11/2000(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 11/2000.(V.25.)Az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályairól
189.10/2000(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2000.(V.25.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000.(II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
190.Hatályon kívül! 6/2000(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 6/2000.(IV.27.)Ács nagyközség 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról
191.5/2000(II.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2000.(II.22.)A 2000. évi költségvetést megállapító 2/2000.(II.22.) Önk. számú rendelet módosításáról
192.29/0(VIII.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
193.0/0()önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2012 (III.21.) önkormányzati rendelete az Ökormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.


Környezetvédelmi:

1.7/2021(III.03.)önkormányzati rendelet: az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
2.22/2020(XI.24.)önkormányzati rendelet: Avar rendelet hatályon kívül helyezés
3.15/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területekről
4.14/2011(IV.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2011.(IV.29.)sz. önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
5.28/2010(IX.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A Környezetvédelmi Alapról szóló 24/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.24/2010(X.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24./2010.(X.29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelmi alapról
7.27/2005(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 27/2005.(XII.15.)sz. rendelete rendelet hatályon kívül helyezéséről.
8.5/2005(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005.(I.27.)sz. Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 12/2004.(V.27.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása.
9.14/2004(VI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2004.(VI.24.)sz. rendelete a zaj-és rezgésvédelemről.
10.12/2004(VI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 12/2004.(V.27.)sz. rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról.


Közterületek rendjér?l::

1.14/2023(IV.28.)önkormányzati rendelet: A közterületek elnevezésének, átnevezésének rendjéről és a házszám megállapítás, jelölés szabályairól


Köztisztasági rendeletek:

1.16/2002(VI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 16/2002.(VI.20.)sz.rendelete a köztisztaságról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybavételéről,valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/2000.(I.27.)sz. rendelet módosításáról.
2.20/2001(VII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 20/2001.(VI.21.)sz. rendelete a köztisztaságról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybavételéről,valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/2000.(I.27.)sz. rendelet módosításáról.
3.20/2001(VII.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 20/2001(VI.21.)sz. rendelete A köztisztaságról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/2000.(I.27.) Önk. sz. rendelet módosításáról
4.18/2000(VI.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2000. (VI.22.)A köztisztaságról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/2000. (I.27.) Önk. sz. rendelet módosításáról
5.15/2000(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-tesstületének 15/2000. (V.25.)A köztisztaságról, a szervezett köztisztasági köz-szolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/2000. (I.27.) Önk. számú rendelet módosításáról
6.1/2000(I.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2000. (I.27.) A köztisztaságról,a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, valamint a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről


Lakás rendeletek:

1.12/2023(III.31.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 30/2019.(XI.15.) önk. rendelet módosításáról
2.9/2023(II.20.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 30/2019.(XI.15.) önk. rendelet módosításáról
3.15/2022(IX.9.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022.(IX.9.)sz. önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
4.6/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: az első lakáshoz jutók támogatásáról ÚJ
5.19/2020(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata képviselő-testületének 19/2020.(IX.24.)sz. önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 30/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.30/2019(XI.15.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről EGYSÉGES SZERKEZET 2023.04.01-
7.11/2019(III.29.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8.21/2018(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018.(XII.12.)sz.önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.)sz.Önk. rendelet módosításáról
9.13/2018(VIII.28.)önkormányzati rendelet: a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.( IX.25.) önkormányzat rendelet módosításáról
10.12/2017(VI.23.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.) sz. önk. rendelet módosításáról
11.1/2017(I.27.)önkormányzati rendelet: A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.) sz. Önk. rendelete módosításáról
12.20/2015(XI.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önlormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.27.)sz. Önk. rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009. (IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról
13.17/2015(X.30.)önkormányzati rendelet: 17/2015.(X.30.).sz.Önk.rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.)sz.Önk.rendelet módosításáról
14.6/2015(III.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015(III.27.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutók támogatásáról
15.15/2014(IX.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(IX.26)sz. Önk. rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009(IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról
16.1/2014(I.08.)önkormányzati rendelet: 1/2014.(I.08.) sz. Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009.(IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról
17.17/2013(V.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013(V.30.). sz. Önk. rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009(IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról
18.27/2011(XI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011(XI.24.) sz. Önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009(IX.25.)sz. Önk. rendelet /R./ módosításáról
19.22/2010(X.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (X.29.) sz. Önk. rendelete A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2009(IX.25.)sz. Önk. rendelet módosításáról
20.22/2009(IX.25.)önkormányzati rendelet: ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (IX.25.) sz. Kt. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
21.12/2009(V.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati-testületének 12/2009.(V.29.) sz. Önk. rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2008 (X.31.) sz. Önk. rendelet módosításáról.
22.6/2009(III.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 6/2009(III.27.) számú Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről,valamin elidegenítésükről szóló 21/2008.(X.31.) számú Önk.rendelet módosításáról.
23.21/2008(X.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
24.28/2007(XII.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2007.(XII.13.)sz. Önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. Önkormányzati rendeletének módosításáról.
25.16/2007(VII.09.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2007.(VII.02.)sz. Önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994(II.21.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
26.17/2006(VIII.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2006.(VIII.24.)sz. Önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
27.19/2005(X.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 19./2005.(IX.29.)sz.rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. rendelet módosításáról.
28.34/2004(01.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 34/2003.(XII.18.)sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. Önkormányzati rendeletének módosításáról.
29.30/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 30/2004.(XII.16.)sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.
30.33/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 33/2002.(XII.12.)sz. rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. rendeletének módosításáról.
31.13/2002(VI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség önkormányzati képviselő-testületének 13/2002.(VI.20.)sz. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994.(II.21.)sz. rendelet módosításáról.
32.18/2001(VI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség önkormányzati képviselő-testületének 18/2001.(V.24.)A lakáshoz jutók helyi támogatásáról
33.1/2001(II.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2001.(I.25.)A lakások és helyiségek bérletéről 4/1994. (II.21.)Önk. számú rendeletének módosításáról
34.3/2000(II.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2000. (II.22.) A lakások és helyiségek bérletéről szóló 4/1994. (II.21.) Önk. sz. rendeletének módosításáról


Önkormányzati adókkal kapcsolatos rendeletek::

1.23/2022(XI.21.)önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
2.29/2020(XII.15.)önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 28/2011. (XII.16.) rendelet módosítása
3.21/2020(X.28.)önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 28/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
4.9/2019(III.29.)önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 28/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
5.1/2018(I.25.)önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 28/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6.14/2016(XII.09.)önkormányzati rendelet: a helyi adókról szól 28/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
7.18/2015(XI.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
8.21/2014(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014(XII.12.)sz. rendelete a talajterhelési díjról
9.19/2014(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2014.(XI.28.)önkorményzat rendelete a helyi adókról szóló 28/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.28/2012(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A helyi adókról
11.18/2012(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.28/2011(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2011.(XII.16.)egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelete A helyi adókról.
13.25/2008(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2008. XI.28.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.) számú kt. rendelet módosításáról.
14.7/2007(IV.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 6/2007.(III.29.)sz. rendelete a mezei őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséról.
15.27/2006(XII.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 27/2006(XII.14.)sz. Önkormányzati rendelete a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosítása.
16.6/2006(III.23.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 6/2006.(III.23.)sz. rendelete a luxusadóról.
17.28/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 28/2004.(XII.16.)sz. rendelete a gépjárműadó mértékéről 24/1995.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül való helyezéséról.
18.27/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 27/2004.(XII.16.)sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 28/2000.(XII.14.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
19.26/2004(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képiselő-testületének 26/2004.(XII.16.)sz. önkormányzati rendelete a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
20.23/2004(XI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2004.(X.28.)sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek adójáról szóló 25/1995.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
21.22/2004(XI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 22/2004.(X.28.)sz. önkormányzati rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
22.21/2004(XI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 21/2004.(X.28.)sz. önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 28/2000.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról.
23.31/2003(XII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 31/2003.(XII.18.)sz. rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 28/2000.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról.
24.30/2003(XII.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 30/2004.(X.28.)sz. önkormányzati rendelete a magáneszemélyek kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.)sz. rendelet módosításáról.
25.29/2003(XII.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2003.(XII.18.)sz. rendelete a gépjárműadó mértékéről szóló 24/1995.(XII.27.)sz. rendelet módosítása.
26.30/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 30/2002.(XII.12.)sz. rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 28/2000.(XII.14.)sz. rendelet módosításáról.
27.29/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2002.(XII.12.)sz. rendelete a gépjárműadó mértékéről szóló 24/1995.(XII.27.)sz. rendelet módosítása.
28.11/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormáynazti képviselő-testületének 11/2001.(II.15.)A vállalkozók kommunális adójáról szóló 26/1995.(XII.27.) számú rendelet módosítása
29.10/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2001.(II.15.)A Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 25/1995.(XII.27.) Önk. sz. rendelet módosítása
30.Hatályon kívül! 28/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testület 28/2000. (XII.14.)rendelete a helyi iparűzési adóról
31.Hatályon kívül! 27/2000(XII.14.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 27/2000. (XII.14.)A gépjárműadó mértékéről szóló 24/1995. (XII.27.) Önk. sz. rendelet módosítása


Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos::

1.15/2023(V.26.)önkormányzati rendelet: Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.19/2022(X.4.)önkormányzati rendelet: Az Önk. tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól sz. 3/2022.(II.14.) önk. rendelet módosításáról
3.3/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet EGYSÉGES SZERKEZET 2023.05.29-
4.26/2019(IX.17.)önkormányzati rendelet: Önkormányzati Képviselő-testületének 26/2019.(IX.17.)önkormányzati rendelete a 20/2019.(VI.21.) Ács Város Önkormányzatának 2019.évi az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosításáról
5.20/2019(VI.21.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019.(VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól
6.2/2019(II.1.)önkormányzati rendelet: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012.(VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.22/2018(XII.13.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2018.(XII.13.)önk. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012.(VI.02.)önk rendelet módosításáról
8.16/2016(XII.14.)önkormányzati rendelet: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
9.1/2016(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.18/2013(VI.28,)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
11.8/2013(III.08.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (III.08.Í) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012 (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
12.7/2009(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 7/2009.(IV.30.) számú rendelete az önkományzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2008.(X.31.) számú rendelet módosításáról.
13.22/2008(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 22/2008. (XI.28.) sz. kt. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
14.19/2008(X.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkományzati Képviselő-testülete 19/2008.(X.31.) vagyonáról és vagyongazdálkozás szabályairól.
15.11/2008(III.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2008.(III.27.)sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2006.(I.26.) sz. rendelet módosításáról.
16.2/2007(I.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2007.(I.25.)sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló I/2006.(I.26.)sz. rendelet módosításáról.
17.28/2006(XII.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 28/2006.(XII.14.)sz. rendelete a mezőőri őrszolgálatról és mezőőri járulék megfizetéséről szóló 29/2000.(XII.14.) sz. rendelete módosításáról.
18.11/2006(V.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányztai Képviselő-testületének 11/2006.(V.25.)sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2006.(I.26.)sz. rendelet módosítása.
19.1/2006(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2006.(I.26.)sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
20.10/2004(V.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2004.(IV.29.)sz. rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2000.(V.25.)sz. rendelet módosításáról.
21.6/2003(II.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzatiképviselő-testületének 6/2003.(II.13.)sz. rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2000.(V.25.)sz. rendelet módosítása.
22.18/2002(IX.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2002.(VIII.29.)sz. rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2000.(V.25.)sz. rendelet módosítása.
23.14/2002(VI.24.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 14/2002.(V.20.)sz. rendelete a pénzmaradvány felosztásáról.
24.19/2001(VI.21.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 19/2001. (VI.21.) 2000.évi pénzmaradvány felosztásáról
25.9/2000(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 9/2000.(IV.27.)A vagyonról


SZMSZ:

1.19/2023(VII.10.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
2.Hatályon kívül! 13/2023(IV.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról (2/2023.(IV.28.))
3.2/2023(I.23.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2023.(I.23.) rendelet EGYSÉGES SZERKEZET 2023.07.10. 18:00-
4.21/2022(X.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önk. Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019. (X.24.) önk. rendelet módosításáról
5.7/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
6.18/2021(X.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
7.17/2021(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
8.17/2020(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2020.(IX.24.)sz. önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról 27/2019.(X.24.)önkormányzati rendelete módosításáról
9.17/2020(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020(IX.24.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról 27/2019(X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
10.17/2020(IX.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020(IX.24.) önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról 27/2019(X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
11.27/2019(X.24.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2019.(X.24.)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról
12.13/2019(IV.25.)önkormányzati rendelet: Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(IX.22.) önkorm.rendelete módosításáról
13.16/2018(X.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018.(X.31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
14.15/2015(X.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
15.15/2015(X.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
16.12/2015(VI.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2015.(VI.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Képciselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014.(X.22.)sz. önkormányzati rendelete módosításáról
17.9/2015(V.4.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.04) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
18.17/2014(X.22.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának 17/2014(X.22) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
19.14/2014(VI.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010 (X.29.)önkormányzati rendelet módosításáról
20.12/2014(IV.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.1.) önkormányzati-rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010 (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
21.5/2014(II.6.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
22.24/2013(XI.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
23.19/2013(VIII.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
24.5/2013(III.08.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
25.3/2011(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (I.28.) számú kt. rendelete Ács Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 21/2010.(X.16.) sz. kt. rendelet módosításáról
26.26/2010(X.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 26/2010. (X. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
27.21/2010(X.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (X. 16.) Kt. rendelete Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló 20/2008. (X. 31.) sz. kt. rendelet módosításáról
28.20/2008(X.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 20/2008 (X. 31.) sz. kt. rendelete Az önkormányzati képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
29.20/2008(X.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzatának képviselp-testület és szervei szervezetei és működési szabályzatáról. 20/2008. (X.31.)
30.8/2008(III.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2008(II.28.)sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatát tartalmazó 12/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
31.2/2008(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008.(II.14.)sz. rendelete a Szervezetei sé Működési Szabályzatát tartalmazó 13/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
32.20/2007(IX.10.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2007.(IX.04.)sz. Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló szóló 12/2003.(V.29.)sz. önkormányzati rendelet módosítása.
33.10/2007(V.12.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2007(IV.26.)sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2003.(V.29.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
34.24/2005(XI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2005.(X.27.)sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
35.17/2004(VI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 17/2004.(VI.24.)sz. önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
36.5/2004(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2004.(II.12.)sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2003.(V.29.)sz. rendelet módosításáról.
37.1/2003(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2003.(I.23.)sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/1995.(V.22.)sz. rendelt módosításáról.
38.27/2002(XII.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 27/2002.(XI.28.)sz. rendelete Ács Nagyközsg Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/1995.(V.22.)sz. rendelet módosítása és kiegészítése.
39.0/0()önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020(IX.24.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete módosításáról


Szociális tárgyú rendeletek::

1.21/2023(IX.29.)önkormányzati rendelet: A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2022. (X.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.22/2022(X.28.)önkormányzati rendelet: A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 17/2022. (X.4.) önk. rendelet módosításáról
3.17/2022(X.4.)önkormányzati rendelet: A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
4.4/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról ÚJ
5.26/2020(XI.24.)önkormányzati rendelet: Szociális Földprogramról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
6.29/2019(XI.15.)önkormányzati rendelet: 29/2019 Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2019.(X.25.)önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
7.5/2019(II.27.)önkormányzati rendelet: A szociális igazgatás és a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
8.4/2019(II.15.)önkormányzati rendelet: az első lakáshoz jutók támogatásáról
9.7/2017(III.31.)önkormányzati rendelet: A szociális igazgatás és szociális ellátások valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II.27.) önk-i rendelet módosításáról
10.8/2015(IV.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
11.8/2015(IV.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2015(IV.28.) önkormányzati rendelete a személyes ellátások térítési díjának megállapításáról
12.8/2015(IV.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviseló-testületének (/2015.(IV.28.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
13.7/2015(III.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2015(III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
14.4/2015(II.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015(II.27) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások,valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
15.8/2014(III.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2014.(III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
16.25/2013(XIII.21.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
17.23/2013(XI.29.)önkormányzati rendelet: 23/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
18.13/2013(IV.30)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994. (III.21.) önkomrányzati rendelet módosításáról.
19.9/2013(II.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994 (III.21.) önkormányztai rendelet módosításáról
20.4/2013(III.07.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
21.1/2013(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. (II. 01.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
22.26/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2012. (III.30.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
23.13/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: 13/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
24.13/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
25.12/2012(III.30.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
26.3/2012(II.02.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2012. (II.02.) rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
27.1/2012(I.13.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2012.(I. 13.) önkormányzati rendelete a szociális földprogramról szóló 19/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
28.24/2011(X.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
29.2/2011(I.28.)önkormányzati rendelet: 2/2011.(I.28.) számú önk. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III. 21.) számú kt. rendelet módosításáról
30.27/2010(IX.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2010. (XI. 26.) rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 21/2009. (IX. 25.) sz. Önkormányzati rendelet /R./ módosításáról
31.27/2009(XII.11.)önkormányzati rendelet: Ács város képviselő testületének 27/2009.(XII.11.) számú kt. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994 (III.21.) számú kt. rendelet módosításáról
32.21/2009(IX.25.)önkormányzati rendelet: ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2009. (IX.25.) sz. Kt. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról
33.18/2009(VIII.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009 (VIII.28.) számú kt. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994 (III.21.) számú kt. rendelet módosításáról.
34.17/2009(VI.26.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 17/2009 (VI.26.) sz. Önk. rendelete a sszociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005. (XI.01.) sz. Önk. rendelet /R./ módosításáról.
35.3/2009(II.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 3/2009(II.27.) számú Önk. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994 (III.21.) számú Önk. rendelet módosításáról.
36.2/2009(II.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő testületének 2/2009(II.27.) számú Önk. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005. (XI.01.) sz. Önk. rendelet módósításáról.
37.27/2008(XII.12.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő Testületének 27/2008.(XII.12.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.) számú rendelet módosításáról
38.7/2008(II.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2008.(II.28.)sz. Önkormányzati rendelet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
39.6/2008(III.01.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2008.(II.28.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
40.5/2008(II.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2008(II.14.)sz. rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. Önkormányzati rendelet módosításáról.
41.1/2008(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 1/2008.(I.24.)sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának helyi megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
42.30/2007(XII.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 30/2007.(XII.13.)sz. Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994(III.21.) sz. rendelet módosításáról.
43.29/2007(XII.18.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormámnyzati Képviselő-testületének 29/2007.(XII.13.)sz. önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi térítési díjának megállapításáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. rendelet módosításáról.
44.19/2007(IX.10.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2007.(IX.04.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása.
45.14/2007(VI.06.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 14/2007.(VI.01.)sz. Önkormáynzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
46.5/2007(V.03.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2007.(III.29.)sz. rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
47.1/2007(I.30.)önkormányzati rendelet: Ács Bagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2007.(I.25.)sz. Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
48.29/2006(12.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 29/2006.(XII.14.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. rendelet módosításáról.
49.15/2006(VII.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányztai képviselő-testületének 15/2006.(VIII.01.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. rendelet módosításáról.
50.Hatályon kívül! 10/2006(VI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2006.(V.25.)sz. Önkormányzati rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. önkormányzati rndelet módosításáról.
51.2/2006(I.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 2/2006.(I.26.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2005.(XI.01.)sz. Önkormányzati rendelete módosításáról.
52.31/2005(XII.20.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 31/2006.(XII.15.)sz. Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
53.22/2005(XI.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 22/2005.(XI.01.)sz. rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról.
54.18/2005(IX.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2005.(VIII.30.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2003.(VIII.28.)sz. rendelet módosításáról.
55.3/2005(II.01.)önkormányzati rendelet: Ács NAgyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2005.(I.27.)sz. rendlete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjánka megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
56.2/2005(II.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2005.(I.31.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16/2004.(VI.24.)sz. rendelet módosításáról.
57.19/2004(X.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2004.(IX.30.)sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások ehyli szabályozásáról szóló 20/2003.(VIII-28-)sz. rendelet módosításáról.
58.16/2004(VI.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 16/2004.(VI.24.)sz. rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2003.(VIII.28.)sz. rendelet módosításáról.
59.6/2004(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 6/2004.(II.12.)sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2003.(VIII.28.)sz. rendelet módosításáról.
60.1/2004(I.26.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 1/2004.(I.22.)sz. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítésii díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
61.20/2003(IX.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 20/2004.(VIII.28.)sz. rendelete A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról.
62.11/2003(VI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 11/2003.(V.29.)sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2000.(IV.27.)sz. rendelet módosításáról.
63.10/2003(VI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 10/2003.(V.29.)sz. rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 4/2002.(I.24.)sz. rendeletének módosításáról.
64.10/2003(VI.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő testületének 10/2003.(V.29.)sz. rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2002.(I.24.)sz. rendelet módosításáról.
65.4/2003(II.17.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 4/2003.(II.13.)sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994.(III.21.)sz. rendelet módosításáról.
66.3/2003(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 3/2003.(I.23.)sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendzseréről szóló 8/2000.)IV.27.)sz. rendelet módosításáról.
67.2/2003(I.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2003.(I.23.)sz. rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2002.(I.24.)sz. rendelet módosításáról.
68.23/2002(IX.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2002.(IX.24.)sz. rendelete a szociális gondoskodás ehyli szabályairól szóló 4/2002.(I.24.)sz. rendelet módosítása.
69.11/2002(V.30.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 11/2002.(V.27.)sz. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,jóléti és egészségügyi juttatásokról,valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 27/2001.(XI.01.)sz. rendelet módosításáról.
70.6/2002(II.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 6/2002(II.14.)sz. rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994(III.21.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
71.4/2002(I.29.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség önkormányzati képviselő-testületének 4/2002.(I.24.)sz. rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól.
72.16/2001(V.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képvisleő-testületének 16/2001.(IV.26.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
73.15/2001(V.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormáynazti képviselő-testületének 15/2001.(IV.26.)A szociális hátrányos helyzetben lévők adósságrendezéséről szóló 13/1998.(IX.28.) Önk. sz. rendelet módosításáról
74.12/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 12/2001.(II.15.)A gyermekvédelem rendszeréről szóló 8/2000.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
75.7/2001(II.15.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 7/2001.(II.15.)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994. (III.21.) rendelet módosításáról.
76.4/2001(I.25.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 4/2001.(I.25.)A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2000.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
77.23/2000(IX.28.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2000.(IX.28.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/1993. (VI.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról
78.8/2000(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 8/2000. (IV.27.)A gyermekvédelem helyi rendszeréről
79.7/2000(IV.27.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 7/2000. (IV.27.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/1993. (VI.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról
80.4/2000(II.22.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 4/2000. (II.22.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 12/1994. (III.21.) Önk. sz. rendelet módosításáról


Térítési díj:

1.11/2023(III.31.)önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
2.14/2022(IX.9.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2022. (IX.9.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról EGYSÉGES SZERKEZET 2023.04.01-
3.9/2021(III.31.)önkormányzati rendelet: a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az étkezési nyersanyagnormák megállapításáról szóló 16/2019.(V.31.) sz. rendelet módosításáról
4.28/2020(XII.15.)önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 16/2019.(V.31.) sz. rendelet módosításáról
5.3/2020(III.31.)önkormányzati rendelet: A személyi gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az étkezési nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet
6.16/2019(V.31)önkormányzati rendelet: Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról
7.16/2019(V.31.)önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról - Egységes szerkezetű rendelet
8.16/2019(V.31.)önkormányzati rendelet: SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZET
9.10/2019(III.29.)önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az étkezési nyersanyagnormák megállapításáról szóló 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10.5/2018(III.30.)önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodás nyújtó ellátások térítési díjának és az étkezési nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosításáról
11.6/2017(III.31.)önkormányzati rendelet: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának és az étkeztetési nyersanyagnormák megállapításáról szóló rendelet módosításáról


Tiszteletdíjjakal kapcsolatos rendeletek::

1.8/2022(II.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata képviselőinek és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló 28/2019.(X.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (Bartók Díj módosítása)
2.1/2022(I.25.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat képviselőinek és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról
3.15/2020(VIII.27.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(VIII.27.)sz. önkormányzati rendelete az Ács Város Önkormányzata képviselőinek és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló 28/2019.(X.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
4.4/2020(IV:03.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzata képviselőinek és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendelet módosításáról
5.28/2019(X.25.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/2019.(X.25.)önkormányzati rendelete Ács Város Önkormányzata képviselőinek és bizottsági tagjainak tiszteletdíjáról
6.10/2017(V.31.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati bizottságai elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról
7.3/2017(II.16.)önkormányzati rendelet: Ács Város önkormányzati bizottságai elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X.22.) rendelet módosításáról
8.18/2014(X.22.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2014(X.22) önkormányzati rendelete Ács Város önkormányzati bizottságai elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról
9.35/2010(XII.17.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Ács Város önkormányzati képviselőinek, a bizottságok elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról
10.25/2010(X.29.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2010.(X. 29.) sz. önk. rendelete Ács Város önkormányzati képviselőinek, a bizottságok elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról
11.23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelet: Ács Város Képviselő-testületének 23/2008 (XI. 28.) sz. kt. rendelete Ács Város Önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996. (III. 4.) sz. Önk. rendelet módosításáról
12.10/2008(03.14.)önkormányzati rendelet: Ács Város Önkormányzati képviselő-testületének 10/2008.(III.11.)sz. rendelete Ács város önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz. rendelet módosításáról.
13.23/2005(X.31.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 23/2005.(X.27.)sz. rendelete az Ács nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz. rendelet módosításáról.
14.4/2005(II.04.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 4/2005.(I.31.)sz. rendelete Ács Nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz. Önkormányzati rendelet módosítása.
15.18/2003(IX.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányazti képviselő-testületének 18/2003.(VIII.28.)sz. rendelete Ács Nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz. rendelet módosítása.
16.18/2003(IX.01.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 18/2003.(VIII.28.)sz. rendelete Ács Nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996(III.04.)sz. rendelet módosítása.
17.16/2003(VII.21.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületéenk 16/2003.(VII.17.)sz. rendelete Ács Nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz rendelet módosítása.
18.35/2002(XII.16.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormánytati képviselő-testületének 35/2002.(XII.12.)sz. rendelete Ács nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.04.)sz. rendelet módosítása.
19.5/2002(II.19.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 5/2002.(II.14.)sz. rendelte Ács Nagyk9zség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 6/1995.(III.01.)sz. rendelet módosítása.
20.2/2001(I.01.)önkormányzati rendelet: Ács NAgyközség Önkormányzati képviselő-testületének 2/2001. (I.25.) Ács Nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 4/1996.(III.4.) Önk. sz. rendelet módosítása
21.22/2000(VIII.02.)önkormányzati rendelet: Ács Nagyközség Önkormányzati képviselő-testületének 22/2000.(VIII.22.)Ács nagyközség önkormányzati képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 6/1999. (II.15.) Önk. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről