Ács város honlapja
Felvitel dátuma:

Határido:

Pályázat címe:


Ács Város Önkormányzata pályázatot hirdet a város III. számú felnőtt háziorvosi körzetének teljeskörű területi ellátására, vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony formában. Az állást rezidensek is megpályázhatják. Munkavégzés helye: 2941 Ács, Deák Ferenc utca 25.
Amit ajánlunk:
• a felnőtt háziorvosi állás azonnal betölthető
• rezidensek jelentkezését is várjuk
• az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval
• letelepedési támogatás igénybe vehető
• praxisjog térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése után szerezhető meg
• önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelőt és berendezéseit, ezen kívül átvállalja a rezsi költségeket (gáz, villany, víz és csatorna díjakat)
• igény esetén szolgálati lakást biztosítunk, melyet az igényeknek megfelelően alakítunk ki
• Településünk Budapest- Hegyeshalom fő vasútvonal mentén és az M1-es autópálya mellett helyezkedik el. Komáromtól 8 km, Győrtől 30 km a távolság.
A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szentirmai István polgármester ad a 06-34/385-121 telefonszámon vagy e-mailben: polgarmester@acsvaros.hu
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 30 nap
Pályázati feltételek:
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.14.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 Magyar állampolgárság
 az alkalmazásban álló asszisztens tovább foglalkoztatásának vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes, részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges)
• munkaköri alkalmassági orvosi véleményének másolatai
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány mely igazolja a büntetlen előéletet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
• vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul
• nyilatkozat, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék
• nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár utca 23. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”


Dr. Szentirmai István
polgármester


Letöltheto adatlap:palyazat.doc

Vissza