Ács város honlapja

Hírek


2015.12.01.
Tájékoztatás közterület átnevezéséről

TÁJÉKOZTATÁS

– közterület átnevezéséről –

Tájékoztatom Ács város lakosságát, hogy Ács Város Képviselő-testülete 2015. november 26-ai ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve az alábbi közterület elnevezését változtatta meg:

.
Közterület régi neve:
Közterület új neve:
1./
Zalka Máté utca
Jázmin utcaAz utcanév vonatkozásában figyelembe vettük az utca lakóinak javaslatait, illetve felhasználtuk javaslatukat az új utca elnevezésénél.

A postai irányítószám az utca esetében változatlan marad.

A közterületek átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teendője nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint ugyanis közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Ács Város Polgármesteri Hivatala a testületi döntést követően megkezdi az új utcanév táblák elkészítetését és kihelyezését.

A testületi döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttműködését és megértését.

Ács, 2015. december 1.


Dr. Malomsoki István
jegyző2015.12.11.
Meghívó2015.11.26.
Közmeghallgatás2015.11.13.
Pályázati felhívás

PÁ L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
- a pályázó diák ácsi lakos legyen,
- a 2015/2016-os tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
- iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása,
- a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.
A pályázat elbírálásának szempontja:
- A jövedelemigazolás alapján a leghátrányosabb helyzetű tanulók nyernek
tanulmányi támogatást.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 27. 12.00 óra
A pályázatok elbírálása: 2015. december 01.
Csányi Józsefné
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány
Kuratóriumának elnöke2015.11.16.
Mesék hete


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167