Ács város honlapjaLátogatók száma: 3732A projekt címe: Az orvosi ellátás és szűrővizsgálatok elérhetőségének javítása a kistelepülések határokon átnyúló együttműködésén keresztül

HEALTH4ALL

Ács Város Önkormányzata és Madar Önkormányzata az SKHU/1601/4.1/056 pályázat keretében fejleszti a két település egészségügyi és szociális szolgáltatásait, valamint ingatlanfejlesztést hajtanak végre.

A támogatás összege: 169.817,77 EUR, a támogatás intenzitása: 85 %.

A projekt időtartama: 2017.09.01-2019.08.31.

A teljes költségvetés összege: 199.785,62 EUR

- Ács: 103.377,62 EUR

- Madar: 96.408 EUR

A projekt keretében megtörténik az intézményi szakemberek szakmai tudásának bővítése, melynek keretében az egészségügyi és szociális szféra szakemberei tanulmányúton ismerkednek a másik ország jó gyakorlataival, részt vesznek akkreditált képzéseken a marginalizált lakosság szociális kohéziójának és egészségügyi ellátásának elősegítése céljából, valamint határon átnyúló workshopokat szerveznek, ahol a szakmai szupervíziót pszichológus segíti.
Fontos munkacsomagként jelenik meg a projektben az intézményi szakemberek közötti határon átnyúló tudástranszfer, melynek során Madar a csoportszervezési technikákat, míg Ács városa a védőnői és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekvédelmi jelzőrendszer működését prezentálja a szomszédos ország szakmai kollégáinak. Az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése során szakmai interaktív előadásokat szerveznek a partnerek a helyi lakosság, illetve a kiemelten a hátrányos helyzetű emberek számára 4 alkalommal Magyarországon, emellett különféle egészségügyi és szociális szolgáltatásokat vehetnek igénybe a célcsoport tagjai a projekt során.
A térségben kiemelt feladat a marginalizált rétegek társadalmi kirekesztődésének feloldásában való segítségnyújtás, így tréningekkel segítik a szakemberek a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést, fejlesztik a munkahely megtartási kondíciókat, szakmai segítséget nyújtanak vállalkozás alapításához.
A projektben szolgáltatásban részesült célcsoport elégedettségének monitoringozása is megtörténik, egyrészt a szolgáltatás igénybevétele során, majd a projekt végén kérdőíveket töltenek ki. A program végén kiértékelés készül, néhány oldalas összefoglaló HU+ SK+EN nyelven.
A résztvevő önkormányzatoknál a szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése is számottevő: Ács városában Jegespusztán a közösségi ház felújítása és orvosi szoba kialakítása történik meg, Madaron pedig az orvosi rendelő felújítása valósul meg a támogatásnak köszönhetően. A projektben az infrastruktúra fejlesztés keretében eszközbeszerzés is megvalósul.


Elégedettségi kérdőív a szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoport elégedettségének felmérésére a projekt lebonyolítás időtartama alatt. A kérdőív kitöltése

Megnevezés Csatolt dokumentum
A projekt rövid bemutatása Letöltés
Interreg partnertalálkozó meghívó Letöltés
Meghívó sajtókonferenciára Letöltés
Meghívó Nővédelem és családtervezés című előadásra Letöltés
Meghívó csontritkulás szűrővizsgálatra és
A csontritkulásról nem csak nőknek című előadásra
Letöltés
2018.04.30. A projekt I. megvalósulási szakasza Letöltés
2018.08.31. A projekt II. megvalósulási szakasza Letöltés
Megvalósult projekttevékenységek 2017.09.01-2018.12.31. közötti időszakban Letöltés
Megvalósult projekttevékenységek 2017.09.01-2019.08.31. közötti időszakban LetöltésFotódokumentáció Galéria
Interreg partnertalálkozó
Megnyitás
Sajtókonferencia
Megnyitás
Nővédelem és családtervezés című előadás
Megnyitás
Családi klubfoglalkozás
Megnyitás
Látás, hallás szűrés
Megnyitás
Korai gyermekkori foglalkozás
Megnyitás
Csoport foglalkozás
Megnyitás
Szűrővizsgálat és előadás a csontritkulásról 2018.02.26.
Megnyitás
Iskolás csoport foglalkozás 2018.03.09.
Megnyitás
Kora gyermekkori foglalkozás 2018.04.24.
Megnyitás
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2018.05.15.
Megnyitás
Kora gyermekkori foglalkozás 2018.05.31.
Megnyitás
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2018.06.06.
Megnyitás
Elhelyezkedés egyéni segítése 2018.06.08.
Megnyitás
Egészségügyi tanácsadás Etka jóga 2018.06.09.
Megnyitás
Szűrés - vérnyomás ellenőrzés 2018.06.09.
Megnyitás
Tüdőszűrés 2018.06.14.
Megnyitás
Munkahely megtartási kondíció fejlesztés 2018.07.30.
Megnyitás
Iskolás klubfoglalkozás 2018.08.01.
Megnyitás
Elhelyezkedés egyéni segítése 2018.08.13.
Megnyitás
Családi csoport klubfoglalkozás 2018.08.15.
Megnyitás
Felnőt klubfoglalkozás 2018.08.23.
Megnyitás
Jegespusztai Közösségi Ház felújítása 2018.
Megnyitás
Munkahelymegtartási kondíciók fejlesztése 2018.09.03., 2018.11.21., 2018.12.10
Megnyitás
Elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozások 2018.09.11., 2018.11.07.
Megnyitás
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozások 2018.09.25. - 2018.12.04.
Megnyitás
Kora gyermekkori foglalkozás 2018.10.01.
Megnyitás
Urológiai szűrés 2018.10.08.
Megnyitás
Felnőtt klubfoglalkozás 2018.10.08.
Megnyitás
Iskolás gyermek klubfoglalkozás 2018.10.30.
Megnyitás
Szakmai interaktív előadás 2018.11.27.
Megnyitás
Családi csoport klubfoglalkozás 2018.12.06.
Megnyitás
Látás szűrés 2018.12.13.
Megnyitás
Munkahely megtartó kondíció fejlesztés 2019.01.08.
Munkahely megtartó kondíció fejlesztés 2019.01.21.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.02.13.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.02.20.
2019.02.23.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.03.13.
2019.03.15.
Munkahely megtartó kondíció fejlesztés 2019.03.18.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.03.20.
Elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozás 2019.03.21.
Elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozás 2019.03.22.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.04.03.
Elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozás 2019.04.09.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.04.10.
2019.04.11.
Interaktív előadás 2019.04.17.
Megnyitás
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.04.17.
2019.04.23.
Elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozás 2019.04.25.
Elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozás 2019.04.30.
Információs Központ működtetése 2019.06.06-tól
Megnyitás
Konyhakert program 2019.06.-tól
Megnyitás
Munkahely megtartási kondíciók fejlesztése 2019.06.03, 2019.07.03
Megnyitás
Munkaerő piacon történő elhelyezkedést segítő csoport foglalkozás 2019.május - július
Megnyitás
Munkaerő piacon történő elhelyezkedést segítő egyéni foglalkozás 2019.május - július
Megnyitás
Számítógép kezelési ismeretek időseknek 2019.június - július
Megnyitás
Családi csoportfoglalkozás 2019.06.24.
Generációk közotti csoportos foglalkozás 2019.07.15.
Iskolás gyermekek foglalkozás 2019.05.03.
Szakmai inteaktív-Kommunikáció és streszkezelés 2019.06.25.Projekt kommunikáció Csatolt dokumentum
HEALTH4ALL sajtóközlemény a projekt indításáról EN Letöltés
HEALTH4ALL sajtóközlemény a projekt indításáról HU Letöltés
HEALTH4ALL sajtóközlemény a projekt indításáról SK Letöltés
Sajtómegjelenés DELTA Letöltés
Sajtómegjelenés a KISALFÖLD 2017.10.07-i számában Letöltés
Sajtómegjelenés a 24 ÓRA 2017.10.07-i számában Letöltés
Elégedettségi kérdőív a szolgáltatásokat igénybe vevő célcsoport elégedettségének felmérésére a projekt lebonyolítás időtartama alatt. A kérdőív kitöltése