Ács város honlapja

Hírek


2015.12.01.
Tájékoztatás közterület átnevezéséről

TÁJÉKOZTATÁS

– közterület átnevezéséről –

Tájékoztatom Ács város lakosságát, hogy Ács Város Képviselő-testülete 2015. november 26-ai ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve az alábbi közterület elnevezését változtatta meg:

.
Közterület régi neve:
Közterület új neve:
1./
Zalka Máté utca
Jázmin utcaAz utcanév vonatkozásában figyelembe vettük az utca lakóinak javaslatait, illetve felhasználtuk javaslatukat az új utca elnevezésénél.

A postai irányítószám az utca esetében változatlan marad.

A közterületek átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teendője nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint ugyanis közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Ács Város Polgármesteri Hivatala a testületi döntést követően megkezdi az új utcanév táblák elkészítetését és kihelyezését.

A testületi döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttműködését és megértését.

Ács, 2015. december 1.


Dr. Malomsoki István
jegyző2015.12.11.
Meghívó