Ács város honlapja

Hírek


2019.06.12
Hőségriadó!2019.06.05
Tájékoztató a Fő utcai beruházásról2019.06.03.
Versenytárgyalási Felhívás

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2019. (V.30.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:

Sor

szám

Hrsz.

Tulajdoni hányad

Művelési ág

Térmérték (m2)

Becsült ár (Ft)

Könyv szerinti érték (Ft)

Kikiáltási ár (Ft)

1

1027/32

522/14836

kivett udvar

522

81 000,-

62 452,-

88 760,-

2

1027/32

511/14836

kivett udvar

511

80 000,-

61 136,-

87 760,-

3

1027/32

527/14836

kivett udvar

527

82 000,-

63 050,-

89 760,-

4

1027/32

519/14836

kivett udvar

519

81 000,-

62 093,-

88 760,-

5

1027/32

514/14836

kivett udvar

514

80 000,-

61 495,-

87 760,-

6

1027/32

518/14836

kivett udvar

518

81 000,-

61 973,-

88 760,-

7

1027/32

483/14836

kivett udvar

483

75 000,-

57 786,-

82 760,-

8

1027/32

493/14836

kivett udvar

493

77 000,-

58 982,-

84 760,-

9

1027/32

520/14836

kivett udvar

520

81 000,-

62 212,-

88 760,-

10

1027/32

521/14836

kivett udvar

521

81 000,-

62 332,-

88 760,-

11

1027/32

513/14836

kivett udvar

513

80 000,-

61 375,-

87 760,-

12

1027/32

510/14836

kivett udvar

510

80 000,-

61 016,-

87 760,-

A versenytárgyalás helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme

ideje: 2019. június 21. 9.00 óra

Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

A versenytárgyalásra 2019. június hó 19. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.

A versenytárgyalás lebonyolítása:

A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.

Az ingatlan adásvétele:

Az ingatlanoknak 2019. július 31. napjáig érvényes területbérleti szerződés alapján bérlője van.

A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.

A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.06.04.
Értesítés földi szúnyoggyérítésről

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A védekezés időpontja: 2019. június 4. napján napnyugta utáni órákban
Rossz idő esetén a védekezést 2019. június 5. vagy 6. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:
Földi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV
Dátum: Ács, 2019. május 31.
Tisztelettel:
Dr. Szentirmai István sk.

polgármester2019.06.03.
Értesítés szúnyog gyérítésről

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2019. június 3. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: Deltasect 1,2 ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Dátum: Ács, 2019. május 31.

Tisztelettel:

Dr. Szentirmai István sk.

polgármester


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109