Ács város honlapja

Hírek


2020.03.06.
Pályázati felhívás műszaki ügyintéző és műszaki hatósági ügyintéző munkakörökre

Az Ácsi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző és műszaki hatósági ügyintéző munkakörökre

A munkavégzés helye: 2941 Ács, Gyár utca 23.
A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Földkönyvi és térképi adatszolgáltatás, TAKARNET kezelése, nyilvántartás vezetése
 • Birtokvédelmi ügyek intézése
 • Közérdekű panaszok, bejelentések kivizsgálása, intézése
 • Szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítások ügyében
 • Egyéb szakhatósági állásfoglalások kiadása (rendezési tervnek való megfelelés)
 • Tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, kiadása (képviselő testület felé előterjesztés)
 • Önkormányzati beruházások, fejlesztések, karbantartások, felújítások előkészítése, képviselő testület felé történő előterjesztése, megrendelése, kivitelezés felügyelete
 • Építési Szolgáltatási Pont működtetése, építéssel kapcsolatos információszolgáltatás ügyfelek részére
 • ÉTDR felület kezelése
 • Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutak tekintetében közútkezelői hozzájárulások és közterület felbontási engedélyek kiadása
 • Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutak nyilvántartása, állapotának felügyelete
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, kertészeti, környezetgazdálkodási szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
· 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1. melléklete szerinti önéletrajz
· képesítést igazoló iratok másolata
· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
· hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04.01.
A munkakörök a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
A pályázat benyújtásának módja: postán keresztül, vagy elektronikus úton titkarsag@acsvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban további információt a 34/385-121 telefonszámon kérhet.2020.03.04
Lakossági Fórum Meghívó

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Kisigmánd Község Önkormányzata, Csém Község Önkormányzata, Ács Város Önkormányzata és Bőny Község Önkormányzata településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.

A rendezési tervek módosításához az önkormányzatok közös lakossági fórumot hívnak össze, melynek időpontja és helyszíne:

2020. március 11. (szerda) 9:00 óra

Ács Város Polgármesteri Hivatala, 2941 Ács, Gyár u. 23.

Településrendezési terv módosítások tárgya:

Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés és az átépülő csomópontok, pihenőhelyek miatt a jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján kell a településrendezési terveket módosítani. Részletek a mellékelt partnerségi tervdokumentációkban.

6. Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, ügyfélfogadási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (2948 Kisigmánd, Fő utca 1) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben az aljegyzo@kisigmand.hu e-mail címre történő megküldéssel

7. Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 5/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint a partnerek e-mailben a telepulestervezes@csem.hu címen, vagy postai úton (Csém Község Polgármesteri Hivatala 2949 Csém, Béke u. 24.) tudják az önkormányzathoz véleményüket eljuttatni.

8. Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 14/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Ács Város Önkormányzatának címére (2941 Ács, Gyár u. 23.) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a titkarsag@acsvaros.hu e-mail címre történő megküldéssel.

10. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés szerint a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Ács, 2020. március 3.

Mellékletek: Partnerségi tervdokumentációk2020.03.15.
Meghívó2020.02.28.
Korona vírussal kapcsolatos tájékoztatás2020.02.25.
Védőkörzet feloldása

Védőkörzet feloldása

Kapcsolódó letöltheto dokumentum

További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128