Ács város honlapja

Hírek


2019.06.02.
A Ritmus Koncert-Fúvószenekar jótékonysági koncertje az Adamovits család részére

Jegyek vásárlása az Ácsi Polgármesteri Hivatal titkárságán is lehetséges.2019.06.05.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 156/2019. (IV.24) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)
1
0194/22
1/1
kivett udvar
11632
841 750,-
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. június 5. 9.00 óra
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra 2019. május hó 31. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A 2. pontban érintett ingatlannak 2019. július 31. napjáig érvényes területbérleti szerződés alapján bérlője van.
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Ha az árverés nyertese lakáscélú hitelt kíván felvenni, a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a szerződéskötési határidőbe az első pénzintézet vonatkozásában. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.05.18.
Richter egészségváros Komárom2019.05.09.
Ács város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése a Gyár, a Fő és a Zúgó utcák vízelvezetésének javítása

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2019.05.14.
Felhívás szemétszedési akcióra

Felhívás szemétszedési akcióra

Ács Város Önkormányzata szemétszedési akciót hirdet, melyre várjuk az önként jelentkezőket.
A szemétszedést a jelentkezők számától függően egy időben több helyszínen tartjuk kül- és belterületen egyaránt.
Az időpontok:
• május 14. kedd, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 15. szerda, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 16. csütörtök, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
és
• május 18. szombat, gyülekező 8:30-9-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
Kérjül jelentkezési szándékukat az alábbi szavazásban és 06 34 595 142 -es telefonszámon is egyaránt jelezzék!
Szavazás linkje:
Köszönjük!


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128