Ács város honlapja

Hírek


2019.05.18.
Richter egészségváros Komárom2019.05.09.
Ács város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése a Gyár, a Fő és a Zúgó utcák vízelvezetésének javítása

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2019.05.14.
Felhívás szemétszedési akcióra

Felhívás szemétszedési akcióra

Ács Város Önkormányzata szemétszedési akciót hirdet, melyre várjuk az önként jelentkezőket.
A szemétszedést a jelentkezők számától függően egy időben több helyszínen tartjuk kül- és belterületen egyaránt.
Az időpontok:
• május 14. kedd, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 15. szerda, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 16. csütörtök, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
és
• május 18. szombat, gyülekező 8:30-9-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
Kérjül jelentkezési szándékukat az alábbi szavazásban és 06 34 595 142 -es telefonszámon is egyaránt jelezzék!
Szavazás linkje:
Köszönjük!2019.05.10.
Fogathajtó verseny2019.04.01.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2019. (III.28.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján kínálja 1 éves haszonbérletbe, 1.083.690 Ft kikiáltási ár ellenében, a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
AK
Művelési ág
Térmérték m2
1
0426/4
28179/29465
0,77
legelő
1100
2
0426/4
54,16
szántó
27079
3
0426/5
6821/8222
0,33
legelő
475
4
0426/5
12,69
szántó
7747
5
0426/6
52961/69079
2,27
legelő
3245
6
0426/6
102,11
szántó
49716
7
0426/7
7061600/9514800
0,48
legelő
682
8
0426/7
37,61
szántó
16972
9
0426/8
10103/29460
23,81
szántó
10103

A képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlanok haszonbérletbe vétele csak valamennyi ingatlan együttes bérlése esetén lehetséges.
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
A haszonbérletbe kerülő ingatlanok megtekinthetők a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra 2019. április hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérelni kívánt ingatlanok kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. A versenytárgyalásra való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. A versenytárgyalás után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlanok használati jogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való bérleti szerződés megkötésekor a bérleti díjba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlanok haszonbérleti díja 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlanok használatba vétele:
A versenytárgyalás nyertesével való bérleti szerződés kötés csak a teljes haszonbérleti díj kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerülnek a szerződés alapján az ingatlanok a vevő 1 éves használatába.
A bérleti díjat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a bérleti díj befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a bérleti díj megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt elveszíti. Az ingatlanok haszonbérletével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
A haszonbérlet feltételeire, a lehetséges haszonbérlő személyére, a szerződés részletszabályaira, a szerződés kötését követő eljárásra –így különösen a kifüggesztési eljárásra- egyebekben a 2013. évi CXXII. tv. –Földforgalmi törvény- és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141