Ács város honlapja

Hírek


2020.01.01.
Dr.Szentirmai István Ács Város polgármesterének újévi köszöntője

Dr. Szentirmai István Ács Város polgármesterének újévi köszöntője2019.12.21.
Idősek karácsonya

Tisztelt Ácsi Polgárok!

2019. december 20-án került megrendezésre az immár hagyományossá vált ácsi „Idősek Karácsonya”, ahova a 800 70 év feletti lakosból 370 vendég érkezett meg a sportcsarnokba.
A polgármester megnyitója után országgyűlési képviselőnk, Czunyiné Dr. Bertalan Judit tartott ünnepi köszöntőt, majd Dr. Szalai Gábor plébános úr az imát megelőzően mondott karácsonyi gondolatokat. Az iskolások karácsonyi műsorát a győri színészek és táncosok operett és régi sláger bemutatója követte. A finom ebédet idén a Piskóta Kávéház készítette.
Köszönet a városgazdálkodás dolgozóinak, akik a szőnyeg leterítését a csarnok asztalokkal, székekkel való berendezését, majd kiürítését végezték.
Köszönet a hivatal dolgozóinak, akik a szervezést, a díszítést, terítést, tálalást és az asztalok leszedését csinálták.
Köszönet az iskolának a műsorért, a díszítésért.
Köszönet Szalai Ákosnak a berendezésért, a kulturált tálaló készletekért.
Köszönet Ódor Vincének, a Tempolux Kft. vezetőjének, aki ingyenesen bocsátotta rendelkezésünkre a buszt, amivel az időseket a helyszínre szállítottuk.

Ács,2019. december 21.

Dr. Szentirmai István
polgármester2019.12.16.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 307/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2020. január 16-án 9.00 óra
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)
1
7267
1/1
zártkert
272
51 750,-
2
7311
1/1
zártkert
859
101 750,-
3
2/27
1/1
kivett beépítetlen terület
406
88 750,-
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra jelentkezni 2020. január 10. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.12.11.
Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2019.12.10.
Felhívás


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128