Ács város honlapja

Hírek


2017.01.10.
Ismerkedés a francia nyelvvel2016.12.19.
Téli igazgatási szünet

TÁJÉKOZTATÁS
Ács Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ács Város Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében
2016. december hó 21. napjától – 2017. január hó 1. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag halálesetek anyakönyvezése
ügyében az alábbi szám hívható: 20/347-2410
A Polgármester Hivatal 2017. január hó 2. napján technika okok miatt szünetel.
Első ügyfélfogadási nap 2017. január hó 3. napja (szerda).
Dr. Malomsoki István
jegyző2016.12.18.
Adventi koncert2016.12.21.
Idősek Karácsonya

MEGHÍVÓ
Ács Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja és szeretettel várja 70 év feletti idős polgárait a
2016. december 21-én (szerdán) 1100 órakor
kezdődő Idősek Karácsonya ünnepségére.
Az ünnepség helye:
Ács Városi Sportcsarnok
(Ács, Igmándi u. 1.)
Ács, 2016. december Lakatos Béla polgármester2016.11.10.
Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás Ács és Olasztelek között

TESTVÉRTELEPÜLÉSI OKMÁNY
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a romániai, Kovászna megyei Bardoc község Olasztelek település és a magyarországi Ács város között
Ács Város Önkormányzata már évtizedek óta, nem hivatalos formában, de kulturális és baráti kapcsolatot is épített ki Olasztelek községgel.
A kapcsolat mozgatórúgói a civil szervezetek, a sportolók, a református egyház képviselői voltak, akik kezdeményezését továbbvitte az önkormányzat és kiteljesítette közös pályázati programok megvalósításával.
A partneri kapcsolatok különösen a környező országokkal fontosak a történelmi múlt miatt, ahol magyarság számaránya igen magas, a testvérvárosi kapcsolatok pedig hozzájárulnak a nemzeti identitás elmélyítéséhez.
2011. évben Erdélyben, majd 2013. és 2015. évi Town Twinning keretében Ácson megrendezett partnertalálkozón megfogalmazódott a gondolat, hogy a két település kapcsolatát szorosabbra kellene fűzni, így a célunk hivatalos testvérvárosi kapcsolat kialakítása lett.
Mivel Olasztelek településnek nincs önálló önkormányzata, hanem Bardóc községhez tartozik, így együttműködésünket Bardóc községgel, Olasztelek településsel kell megkötnünk.
A képviselő-testület a 49/2016. (III.21.) sz. határozatával elhatározta, hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pontjában rögzített hatáskörében eljárva- a romániai Bardóc község Olasztelek (Talisoara) településsel kulturális, művészeti, idegenforgalmi, gazdasági, kapcsolat kölcsönös fejlesztése céljából a testvérvárosi kapcsolatfelvételre vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot aláírjuk.
A Bethlen Gábor Kulturális Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást bocsátott ki "Testvér-települési programok és együttműködések" címmel. Az Ács Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot 750.000 Ft összegű támogatásban részesítették, amely az erdélyi utazás költségeit fedezte.
Az együttműködési megállapodás aláírására 2016. október 7-én került sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényen a magyarországi delegáció és az erdélyi településvezetők mellett a helyi lakosok is megjelentek, megtöltötték a termet az érdeklődő állampolgárok.
Felolvasásra került az együttműködési megállapodás szövege magyar és román nyelven, majd a két polgármester aláírásával látta el a dokumentumot.
Az ünnepélyes esemény zárasaként a jelenlévők elénekelték a székely és a magyar himnuszt.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum
Kapcsolódó galéria

További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172