Ács város honlapja

Hírek


2016.12.18.
Adventi koncert2016.12.21.
Idősek Karácsonya

MEGHÍVÓ
Ács Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja és szeretettel várja 70 év feletti idős polgárait a
2016. december 21-én (szerdán) 1100 órakor
kezdődő Idősek Karácsonya ünnepségére.
Az ünnepség helye:
Ács Városi Sportcsarnok
(Ács, Igmándi u. 1.)
Ács, 2016. december Lakatos Béla polgármester2016.11.10.
Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás Ács és Olasztelek között

TESTVÉRTELEPÜLÉSI OKMÁNY
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a romániai, Kovászna megyei Bardoc község Olasztelek település és a magyarországi Ács város között
Ács Város Önkormányzata már évtizedek óta, nem hivatalos formában, de kulturális és baráti kapcsolatot is épített ki Olasztelek községgel.
A kapcsolat mozgatórúgói a civil szervezetek, a sportolók, a református egyház képviselői voltak, akik kezdeményezését továbbvitte az önkormányzat és kiteljesítette közös pályázati programok megvalósításával.
A partneri kapcsolatok különösen a környező országokkal fontosak a történelmi múlt miatt, ahol magyarság számaránya igen magas, a testvérvárosi kapcsolatok pedig hozzájárulnak a nemzeti identitás elmélyítéséhez.
2011. évben Erdélyben, majd 2013. és 2015. évi Town Twinning keretében Ácson megrendezett partnertalálkozón megfogalmazódott a gondolat, hogy a két település kapcsolatát szorosabbra kellene fűzni, így a célunk hivatalos testvérvárosi kapcsolat kialakítása lett.
Mivel Olasztelek településnek nincs önálló önkormányzata, hanem Bardóc községhez tartozik, így együttműködésünket Bardóc községgel, Olasztelek településsel kell megkötnünk.
A képviselő-testület a 49/2016. (III.21.) sz. határozatával elhatározta, hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pontjában rögzített hatáskörében eljárva- a romániai Bardóc község Olasztelek (Talisoara) településsel kulturális, művészeti, idegenforgalmi, gazdasági, kapcsolat kölcsönös fejlesztése céljából a testvérvárosi kapcsolatfelvételre vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot aláírjuk.
A Bethlen Gábor Kulturális Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást bocsátott ki "Testvér-települési programok és együttműködések" címmel. Az Ács Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot 750.000 Ft összegű támogatásban részesítették, amely az erdélyi utazás költségeit fedezte.
Az együttműködési megállapodás aláírására 2016. október 7-én került sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényen a magyarországi delegáció és az erdélyi településvezetők mellett a helyi lakosok is megjelentek, megtöltötték a termet az érdeklődő állampolgárok.
Felolvasásra került az együttműködési megállapodás szövege magyar és román nyelven, majd a két polgármester aláírásával látta el a dokumentumot.
Az ünnepélyes esemény zárasaként a jelenlévők elénekelték a székely és a magyar himnuszt.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum
Kapcsolódó galéria


2016.11.24.
Közmeghallgatás

Ács Város Önkormányzata
2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8
Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042
Internet: www.acsvaros.hu e-mail: titkarsag@acsvaros.hu
M E G H Í V Ó
Ács Város Önkormányzata
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltaknak megfelelően
KÖZMEGHALLGATÁST
tart
2016. november 24-én 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. évre kitűzött céljairól,
azok megvalósításáról
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester
2./ Tájékoztató a településen végzett szolgáltatásokról
Meghívott vendégek:
- A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője
- ÉDV Zrt. képviselője
- Vill-korr Hungária Villamosipari Kft.
3./ Ács Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzatának közmeghallgatása
A közmeghallgatáson számítunk a lakosok érdeklődésére, minél nagyobb számú megjelenésére.
Ács, 2016. november 17.
Lakatos Béla sk.
polgármester2016.11.10.
Induló képzések

Kapcsolódó letöltheto dokumentum

További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107