Ács város honlapja

Hírek


2016.11.10.
Testvértelepülési Együttműködési Megállapodás Ács és Olasztelek között

TESTVÉRTELEPÜLÉSI OKMÁNY
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a romániai, Kovászna megyei Bardoc község Olasztelek település és a magyarországi Ács város között
Ács Város Önkormányzata már évtizedek óta, nem hivatalos formában, de kulturális és baráti kapcsolatot is épített ki Olasztelek községgel.
A kapcsolat mozgatórúgói a civil szervezetek, a sportolók, a református egyház képviselői voltak, akik kezdeményezését továbbvitte az önkormányzat és kiteljesítette közös pályázati programok megvalósításával.
A partneri kapcsolatok különösen a környező országokkal fontosak a történelmi múlt miatt, ahol magyarság számaránya igen magas, a testvérvárosi kapcsolatok pedig hozzájárulnak a nemzeti identitás elmélyítéséhez.
2011. évben Erdélyben, majd 2013. és 2015. évi Town Twinning keretében Ácson megrendezett partnertalálkozón megfogalmazódott a gondolat, hogy a két település kapcsolatát szorosabbra kellene fűzni, így a célunk hivatalos testvérvárosi kapcsolat kialakítása lett.
Mivel Olasztelek településnek nincs önálló önkormányzata, hanem Bardóc községhez tartozik, így együttműködésünket Bardóc községgel, Olasztelek településsel kell megkötnünk.
A képviselő-testület a 49/2016. (III.21.) sz. határozatával elhatározta, hogy - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6. pontjában rögzített hatáskörében eljárva- a romániai Bardóc község Olasztelek (Talisoara) településsel kulturális, művészeti, idegenforgalmi, gazdasági, kapcsolat kölcsönös fejlesztése céljából a testvérvárosi kapcsolatfelvételre vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot aláírjuk.
A Bethlen Gábor Kulturális Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást bocsátott ki "Testvér-települési programok és együttműködések" címmel. Az Ács Város Önkormányzata által benyújtott pályázatot 750.000 Ft összegű támogatásban részesítették, amely az erdélyi utazás költségeit fedezte.
Az együttműködési megállapodás aláírására 2016. október 7-én került sor ünnepélyes keretek között. A rendezvényen a magyarországi delegáció és az erdélyi településvezetők mellett a helyi lakosok is megjelentek, megtöltötték a termet az érdeklődő állampolgárok.
Felolvasásra került az együttműködési megállapodás szövege magyar és román nyelven, majd a két polgármester aláírásával látta el a dokumentumot.
Az ünnepélyes esemény zárasaként a jelenlévők elénekelték a székely és a magyar himnuszt.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum
Kapcsolódó galéria


2016.11.24.
Közmeghallgatás

Ács Város Önkormányzata
2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8
Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042
Internet: www.acsvaros.hu e-mail: titkarsag@acsvaros.hu
M E G H Í V Ó
Ács Város Önkormányzata
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglaltaknak megfelelően
KÖZMEGHALLGATÁST
tart
2016. november 24-én 17 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. évre kitűzött céljairól,
azok megvalósításáról
Előterjesztő: Lakatos Béla polgármester
2./ Tájékoztató a településen végzett szolgáltatásokról
Meghívott vendégek:
- A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője
- ÉDV Zrt. képviselője
- Vill-korr Hungária Villamosipari Kft.
3./ Ács Város ROMA Nemzetiségi Önkormányzatának közmeghallgatása
A közmeghallgatáson számítunk a lakosok érdeklődésére, minél nagyobb számú megjelenésére.
Ács, 2016. november 17.
Lakatos Béla sk.
polgármester2016.11.10.
Induló képzések

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2016.11.08.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.
Új határidők:
A pályázatok benyújtásának módosított határideje:
2016. november 15. 23:592016.10.27.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Ács Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2017. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2016. november 8.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
Az eredeti pályázati kiírás letölthető az alábbi linkre kattintva:
„B” típus: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica9/
„A” típus: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica8/


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165