Ács város honlapja

Hírek


2017.06.06.
Szúnyog gyérítés2017.05.22.
Közlemény

K ö z l e m é n y

A polgármesteri hivatal 2017. május 29. – 2017. június 22. között a művelődési ház nagytermébe működik, változatlan ügyfélfogadási renddel.
A költözés miatti szerelések elvégzése érdekében, 2017. május 26-án (pénteken) nem lesz ügyfélfogadás.

Az intézmény villamos hálózatának rekonstrukciója évek óta húzódó beruházás. A közelmúltban bekövetkezett, hirtelen fellépő elektromos anomáliák már veszélyeztetik és - probléma esetén - lehetetlenítik a folyamatos, biztonságos ügyfélfogadást, ezért az átépítési munkák tovább nem halaszthatók.
Ez teszi szükségessé, hogy a fenti átmenti időszakra a polgármesteri hivatal a Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében költözzön, ahol változatlan ügyfélfogadással állunk a lakosság rendelkezésre.
Az átmeneti időszak alatt az ismert telefonszámokon és e-mail címeken elérhető a hivatal.
A járási hivatal ügysegédje szintén a művelődési házban lesz elérhető a fenti időtartamban.
Türelmüket és megértésüket kérjük az ügyfélfogadás komfortjának átmeneti csökkenése miatt.

Polgármesteri Hivatal2017.05.15.
Ingatlan licit

Ács Város Önkormányzata versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére

1. Ács, Zichy Park 2/B. I/2. szám alatti ingatlan 55,5 m2 alapterületű, 2 szoba, étkező-konyha, közlekedő, fürdőszoba, kamra, WC, loggia helyiségekkel ellátott .
Kikiáltási ár: 5.400.000 Ft.
Az ingatlan 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonát képezi.
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető, előzetes egyeztetés alapján (Tel.:34/595-140).


Az árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen bármely természetes vagy jogi személy részt vehet.
· Jelentkezni írásban – a szükséges azonosító adatok (név, születési idő, anyja neve, lakcím, adószám, telefonszám, e-mail cím) megadásával, 2017. május 19. 12:00 óráig a polgármesteri hivatal titkárságán lehet.
· A részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizesse Ács Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Ácsi Fiókjánál vezetett 11740078-15385413 számú bankszámlájára.
Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát.
· Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz, a nyertessel való szerződéskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül.
Az árverésen nem vehet részt az, aki hitelt érdemlően nem tudja igazolni a bánatpénz befizetését.


A versenytárgyalás menete:

A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti. A kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 50.000 forintonként nő. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi.
A legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat.
· Az árverésen negatív licit nincs.

Az ingatlan adásvétele:
· A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés és tulajdonszerzés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába.
· A vételárat egy összegben a versenytárgyalást követő 8 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 15 napon belül történik.
· Ha az árverés nyertese hitelt kíván felvenni a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a fizetési és szerződéskötési határidőbe. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell, a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül.

Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
2017.05.12.
Fogathajtó verseny2017.04.18.
Veszélyes hulladékok átvételéről


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182