Ács város honlapja

Hírek


2015.12.16.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Ács Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 2015-ben 2.200 eFt összegű támogatást nyújtott összesen 26 fő hátrányos helyzetű, pályázatot benyújtó tanuló részére az alábbi megoszlásban:

A pályázat típusa
Pályázati támogatást elnyert tanulók száma
Támogatási összeg (eFt)
„A” típusú
24
2.080
„B” típusú
2
120

A támogatások átlagos évi összege 85 eFt/fő.2015.12.01.
Tájékoztatás közterület átnevezéséről

TÁJÉKOZTATÁS

– közterület átnevezéséről –

Tájékoztatom Ács város lakosságát, hogy Ács Város Képviselő-testülete 2015. november 26-ai ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve az alábbi közterület elnevezését változtatta meg:

.
Közterület régi neve:
Közterület új neve:
1./
Zalka Máté utca
Jázmin utcaAz utcanév vonatkozásában figyelembe vettük az utca lakóinak javaslatait, illetve felhasználtuk javaslatukat az új utca elnevezésénél.

A postai irányítószám az utca esetében változatlan marad.

A közterületek átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teendője nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint ugyanis közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

Ács Város Polgármesteri Hivatala a testületi döntést követően megkezdi az új utcanév táblák elkészítetését és kihelyezését.

A testületi döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttműködését és megértését.

Ács, 2015. december 1.


Dr. Malomsoki István
jegyző2015.12.11.
Meghívó2015.11.26.
Közmeghallgatás2015.11.13.
Pályázati felhívás

PÁ L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
Az „Ács Fejlődéséért” Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet közép- vagy felsőfokú oktatásban résztvevő hátrányos helyzetű ácsi tanulók támogatására az alábbiak szerint:
A pályázat feltételei:
- a pályázó diák ácsi lakos legyen,
- a 2015/2016-os tanévre érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezzen,
- iskolalátogatási bizonyítvány benyújtása,
- a család kereső tagjainak jövedelemigazolását mellékelni kell.
A pályázat elbírálásának szempontja:
- A jövedelemigazolás alapján a leghátrányosabb helyzetű tanulók nyernek
tanulmányi támogatást.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.
A pályázat beérkezésének határideje: 2015. november 27. 12.00 óra
A pályázatok elbírálása: 2015. december 01.
Csányi Józsefné
„Ács Fejlődéséért” Alapítvány
Kuratóriumának elnöke


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109