Ács város honlapja

Hírek


2022.09.28.
KSH népszámlálás

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni
· mindenkiről, aki Magyarországon él,
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
· a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
· lakás,
  • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
· közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.2022.09.27.
Szüreti felvonulás2022.09.22.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Tájékoztatás

Önkormányzatunk 2023. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati lehetőséget a településünkön lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vehetik igénybe.
A pályázat benyújtásának módjáról, feltételeiről a http://emet.gov.hu linken tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pályázatukat 2022. október 5. napjától 2022. november 3. napjáig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, a pályázati kiírásban szereplő formában, a megadott, kötelező mellékletek csatolásával
Kérem, minél többen éljenek a pályázat adta lehetőséggel, s váljanak Bursa-ösztöndíjassá!2022.09.16.
BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

FELHÍVÁS!

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS
A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.
Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, illetve. tervezi azt, úgy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunknak az alábbi adatok megadásával:
  • név
  • lakcím, telefonos elérhetőség
  • mennyiség mázsában kifejezve
Igényét az Ácsi Polgármesteri Hivatalban, Paksiné Szabó Tünde ügyintézőnél az alábbi formában jelezheti:
· hivatalunkban személyesen,
· igényfelmérő lap benyújtásával

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.09.12.
Lakossági felhívás

Tájékoztatás

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetéséhez kapcsolódóan a Kormány 345/2022.(IX.09.) sz. rendeletével új hatáskört és feladatkört adott a települési jegyzőknek a lakások rendeltetési egységeinek számáról történő hatósági bizonyítvány kiállítására irányulóan.

A hatósági bizonyítvány kiállításának indoka:

Az egyetemes szolgáltatási árszabás igénybevételéhez az ingatlan lakás rendeltetési egységek számának igazolása

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy:

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Ügyintézési határidő: 8 nap

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó/kérelmező nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: „az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárolt földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önáll lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljából szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez, és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatás érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Amennyiben a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja fel a felhasználónak.

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatosan további információt a hivatal munkatársa, Paksiné Szabó Tünde tud nyújtani.

Telefon: 34/595-147

Személyes ügyfélfogadás keretében: hétfő : 13-16 óráig

szerda: 08-16 óráig

péntek: 08-12 óráig

Kapcsolódó letöltheto dokumentum

További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167