Ács város honlapja

Hírek


2022.09.16.
BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

FELHÍVÁS!

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS
A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.
Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, illetve. tervezi azt, úgy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunknak az alábbi adatok megadásával:
  • név
  • lakcím, telefonos elérhetőség
  • mennyiség mázsában kifejezve
Igényét az Ácsi Polgármesteri Hivatalban, Paksiné Szabó Tünde ügyintézőnél az alábbi formában jelezheti:
· hivatalunkban személyesen,
· igényfelmérő lap benyújtásával

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.09.12.
Lakossági felhívás

Tájékoztatás

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetéséhez kapcsolódóan a Kormány 345/2022.(IX.09.) sz. rendeletével új hatáskört és feladatkört adott a települési jegyzőknek a lakások rendeltetési egységeinek számáról történő hatósági bizonyítvány kiállítására irányulóan.

A hatósági bizonyítvány kiállításának indoka:

Az egyetemes szolgáltatási árszabás igénybevételéhez az ingatlan lakás rendeltetési egységek számának igazolása

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy:

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Ügyintézési határidő: 8 nap

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó/kérelmező nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: „az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárolt földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önáll lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljából szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez, és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatás érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Amennyiben a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja fel a felhasználónak.

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatosan további információt a hivatal munkatársa, Paksiné Szabó Tünde tud nyújtani.

Telefon: 34/595-147

Személyes ügyfélfogadás keretében: hétfő : 13-16 óráig

szerda: 08-16 óráig

péntek: 08-12 óráig

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.09.09.
Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével való értékesítésre vonatkozóan

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével való értékesítésre vonatkozóan2022.08.31.
Sajtóközlemény

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.08.29.
Eboltás

EBOLTÁS
Ács
Értesítjük Ács város ebtulajdonosait, hogy az ebek veszettség elleni 2022. évi összevezetett védőoltása és féreghajtó szerrel való kezelése az alábbi helyeken és időpontokban lesz a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”
A 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint:
"Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges
mikrochip-behelyezés tilos."
-.-.-.-.-.-.-.-
Oltó állatorvos: Dr. Szentirmai Csaba
Ács Etelkatelep
2022. szeptember 13-án 17-18:00 óráig
pótoltás:
2022. szeptember 19-én 17-18:00 óráig
Állatorvosi rendelő Ács, Fő út 93.
2022. szeptember 16-án 16:30-18:00 óráig
pótoltás:
2022. szeptember 21-én 17-18:00 óráig
Ács Puszták
2022. szeptember 14-én 17-19 óráig
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Oltó állatorvos: Dr. Radziwon András
Ács Pénzásás
2022. szeptember 30-án 17-19 óráig
2022. október 5-én 17-19 óráig
2022. szeptember rendelési időben
kedd és csütörtök 15-18 óráig
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ezúton is felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét az alábbi kötelezettségekre a 164/2008. (XII.2.) FVM rendelet 3. §-a alapján:
„Az eb tulajdonosa köteles az eb tartási helye szerint illetékes állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak bejelenteni, ha az állata:
a/ a három hónapos kort elérte,
b/ elhullott vagy elveszett,
c/ új tulajdonoshoz került.”
A 4. § értelmében: Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
3. azt követően évenként.
Ács város közigazgatási területén a kijelölt helyeken és időpontokban a veszettség elleni védőoltás díja: 5000 Ft kutyánként, amely tartalmazza a féreghajtó és az országos kötelező nyilvántartó rendszerbe való plusz regisztráció díját.
A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet előírja a paraziták elleni védekezést is.
A féreghajtó tabletta adagja súlyfüggő.
A védőoltás, a tabletta és az eboltási könyv árát az ebtulajdonosnak a helyszínen kell megfizetni.
Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az ebek kötelező védőoltásának végrehajtását segítsék elő.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185