Ács város honlapja

Hírek


2019.03.04.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2019. (II.26.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (tulajdoni hányad szerint)
Kikiáltási ár
1
1006/28
1/1
kivett beépítetlen
1466
791.750,-
2
1027/32
3143/14836
kivett udvar
3143
521.750,-
6
763
1/1
kivett beépítetlen
286
37.361,-
11
732
1/1
kivett beépítetlen
366
45.361,-
12
729
1/1
kivett beépítetlen
499
58.361,-
13
727
4070/9972
kivett beépítetlen
96.7298
15.361,-
14
725
1/1
kivett beépítetlen
478
56.361,-
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
Jelentkezni folyamatosan lehet. A tárgyhavi versenytárgyalásra a hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül. A jelentkezésben nyilatkozni kell, hogy a vevő igénybe veszi-e a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési támogatást.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Ha az árverés nyertese lakáscélú hitelt kíván felvenni, a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a szerződéskötési határidőbe az első pénzintézet vonatkozásában. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.02.25.
Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása2019.02.13.
Tájékoztató a 2019. február 13-i közmeghallgatással kapcsolatban

A 2019. február 13-ára meghirdetett közmeghallgatás első napirendi pontjában a Zöld város projekt ismertetésére kerül sor.

A projektel kapcsolatos tervek az alábbi linkeken érhetőek el:

Ács Zöld város projekt tervezési területe

Gyár utcai látványterv

Gyár utcai útépítési terv

Közvilágítási terv Zichy park első része

Közvilágítási terv Zichy park hátsó része

Ács, Zichy-kastély (hrsz.: 2/40) környezetének kertépítészeti rekonstrukciója

Zöld város kialakítás keretében piac építésének terve

ÁCS 2/40 hrsz. alatt létesülő piac és parkolók útépítési és víziközmű terve2019.02.13.
Meghívó közmeghallgatásra2019.01.24.
Ács Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00020 ,,Ácsra vágyÁcs" projekt keretében tájékoztató workshop-ot tart


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128