Ács város honlapja

Hírek


2020.01.01.
Dr.Szentirmai István Ács Város polgármesterének újévi köszöntője

Dr. Szentirmai István Ács Város polgármesterének újévi köszöntője2019.12.21.
Idősek karácsonya

Tisztelt Ácsi Polgárok!

2019. december 20-án került megrendezésre az immár hagyományossá vált ácsi „Idősek Karácsonya”, ahova a 800 70 év feletti lakosból 370 vendég érkezett meg a sportcsarnokba.
A polgármester megnyitója után országgyűlési képviselőnk, Czunyiné Dr. Bertalan Judit tartott ünnepi köszöntőt, majd Dr. Szalai Gábor plébános úr az imát megelőzően mondott karácsonyi gondolatokat. Az iskolások karácsonyi műsorát a győri színészek és táncosok operett és régi sláger bemutatója követte. A finom ebédet idén a Piskóta Kávéház készítette.
Köszönet a városgazdálkodás dolgozóinak, akik a szőnyeg leterítését a csarnok asztalokkal, székekkel való berendezését, majd kiürítését végezték.
Köszönet a hivatal dolgozóinak, akik a szervezést, a díszítést, terítést, tálalást és az asztalok leszedését csinálták.
Köszönet az iskolának a műsorért, a díszítésért.
Köszönet Szalai Ákosnak a berendezésért, a kulturált tálaló készletekért.
Köszönet Ódor Vincének, a Tempolux Kft. vezetőjének, aki ingyenesen bocsátotta rendelkezésünkre a buszt, amivel az időseket a helyszínre szállítottuk.

Ács,2019. december 21.

Dr. Szentirmai István
polgármester2019.12.16.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 307/2019. (XII.11.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2020. január 16-án 9.00 óra
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)
1
7267
1/1
zártkert
272
51 750,-
2
7311
1/1
zártkert
859
101 750,-
3
2/27
1/1
kivett beépítetlen terület
406
88 750,-
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra jelentkezni 2020. január 10. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.12.11.
Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2019.12.10.
Felhívás


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185